Het IntermeZZo-team wenst je een goed 2018 toe!

2018, een jaar dat acht jaar na de start, een nieuwe mijlpaal voor ons in petto heeft: 

IntermeZZo verhuist en breidt uit. Dit betekent dat er allerlei veranderingen zullen zijn er dat er vaker nieuws is.
Aanleiding om onze maandelijkse blogbrief voorlopig te beginnen met een nieuwsoverzicht, bijpraat over wat er speelt. Zo willen we je op de hoogte houden van en betrekken bij ontwikkelingen die IntermeZZo doormaakt. De nieuwsblog eindigt met een agenda van bijzondere data, met vermelding van de doelgroep.
Het 2e deel van de blogbrief bevat dan een blog, een beschouwing op een (actueel) thema.

Verhuizen

Enorm blij zijn we met onze ruimere huisvesting! In februari verhuizen we naar de dr. Van Thienenweg 1A in Zwolle. Op loopafstand van ons huidige gebouw en Isala.
Jansen Vastgoed heeft de kar getrokken om het gebouw van voormalige kinderopvang Partou voor IntermeZZo beschikbaar te krijgen. Het Zwolse bedrijfsleven zet zich enorm in met diensten, producten en financiën om het pand te verbouwen en in te richten. Roparun, Isala, Stichting Vrienden van Isala, sponsoren en ook te verwachten andere steunende partijen, maken het financieel mogelijk.
We zijn financieel nog niet helemaal rond, dus elke suggestie en bijdrage is welkom…

Op naar IntermeZZo 2.0

Met de verhuizing naar ons nieuwe onderkomen, dat bijna 3 maal zo groot is als de huidige locatie in het Isala B-gebouw, kunnen we de kwaliteitsslag slaan die we voor onze gasten voor ogen hebben. Zo gaan we óp naar IntermeZZo 2.0.!

We gaan de bestaande voorlichting, activiteiten en ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten verfijnen en verder uitbreiden.

De inzet van een ondersteuningsconsulent vanuit Isala is een belangrijke stap voorwaarts in de psychosociale ondersteuning van elke patiënt vanaf het moment van diagnose. De inzet van de ondersteuningsconsulent start als pilot bij MDL-patiënten en mensen met melanoom. Elke patiënt krijgt drie gesprekken aangeboden, waarbij gekeken wordt welke psychosociale ondersteuning nodig is gedurende het behandeltraject en daarna. De benoeming en aanstellingsdatum verwachten we in het voorjaar. De ondersteuningsconsulent heeft in IntermeZZo een eigen spreekkamer voor ontvangst. Zo komen patiënten al vroeg in het hun proces bij IntermeZZo binnen. Pilots elders in het land laten goede ervaringen zien.

Vacatures gastvrouwen/gastheren

Nieuw is ook de rol van een “gastvrouw/gastheer ontvangst”, vergelijkbaar met een receptionist. Zij/hij ontvangt gasten en leidt hen door naar de juiste plek: een voorlichtingsbijeenkomst, bezoek aan de ondersteuningsconsulent, massage of schoonheidsspecialiste, huiskamerbezoek.
Vanwege deze rol en de uitbreiding van activiteiten, is ook uitbreiding van het vrijwilligersteam van gastvrouwen/gastheren nodig. De vacatures staan op de website. Komende tijd wordt publiciteit gegeven om de werving op gang te brengen. De rol van getrainde gastvrouwen/-heren met een luisterend oor, een warm hart en een heldere geest, blijven het hart van IntermeZZo vormen.

 

Agenda

Maandag 29 januari, 19.30-21.00 uur

Wat?
1e bijeenkomst voor mensen die overwegen: “Ga je mee de Mont Ventoux op, 30-31 augustus?” IntermeZZo formeert een eigen team en nodigt belangstellenden om aan te haken of een eigen team te vormen.
Voor wie?
Gasten en hun naasten, gastvrouwen/-heren, voorlichters, , teams uit bedrijven en organisaties, klassen van een school… Kortom: iedereen die een sportieve prestatie wil leveren en de Mont Ventoux op wil lopen of fietsen. Zie: www.grootverzettegenkanker.nl
Opbrengst is 60% voor KWF, 40% voor IntermeZZo.

In de maand februari

Wat?
IntermeZZo gaat in de loop van de maand februari verhuizen naar het nieuwe pand.
Wanneer?
De definitieve datum hangt af van de voortgang van de verbouwing en inrichtingswerkzaamheden.
Voor wie?
Voor alle medewerkers en gasten.
De datum dat IntermeZZo op de nieuw locatie haar activiteiten vervolgt, wordt via de website www.intermezzo-zwolle.nl en via (sociale) media bekend gemaakt.
Gasten die IntermeZZo bezoeken krijgen ook op locatie informatie over de verhuisdatum.

Maandag 23 april, 17.00-19.00 uur

Wat?
Officiële opening nieuwe locatie.
Voor wie?
Genodigden die t.z.t. een officiële uitnodiging ontvangen

In de maand mei

Wat?
Open huis van de nieuwe locatie.
Voor wie?
Voor iedereen die een kijkje wil nemen!
Wanneer?
De datum wordt nog vastgesteld.

Zaterdag 26 en zondag 27 mei

Wat?
4e editie Samenloop voor Hoop Zwolle. IntermeZZo is één van de goede doelen.
In park de Wezenlanden 24 uur wandelen in estafettevorm voor kankeronderzoek. Daarbij wisselen teamleden elkaar af op een parcours, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.
Voor wie?
Gasten van IntermeZZo kunnen samen met medewerkers een team vormen om deel te nemen. Iedereen die te maken heeft gehad kan meelopen als ‘Survivor’. Ook naasten kunnen deelnemen. Kortom: iedereen die zich betrokken voelt!