Inhoud bibliotheek Nazorgcentrum Intermezzo (op rubriek)

Persoonlijke ervaringen

Baarslag, Kirsten

Lieve allemaal, laat zwart goed zijn…                                                           De levensgenieter Djurre (35) hoort dat hij

                                                                                                                              longkanker heeft. Dit is het verhaal van zijn

                                                                                                                              gevecht tegen de ziekte, bekeken door de

  ogen van zijn vriendin. Ze registreert, de 

  onmacht, de strijdlust en de liefde die ze in

  die periode heeft ervaren. 

Benthum, van Willemijn

Bekend met kanker                                                                                          Persoonlijke verhalen van 25 bekende

  Nederlandersover kanker.

Berg, van de Merel (2 ex.)

Meer… (ter herinnering aan)                                                                         Ter herinnering aan Merel  die op 27 jaar

                                                                                                                              overlijdt aan Non-Hodgekin.  Haar gedachten

                                                                                                                              en gevoelens heeft ze aan haar weblog toe-

                                                                                                                              vertrouwd.

Bloem, Marion en Paul Kil

Als je man verandert                                                                                       Wat gebeurt er met een relatie als je man

                                                                                                                              Prostaatkanker krijgt? Schrijfster interviewde

                                                                                                                              partners van prostaatkanker.

Bosch, van den Jan

De vijand binnen mijn vesting heet…                                                           De auteur (carcinoma van de pancreaskop)

                                                                                                                              die specialist is voor erfelijke ziekten vertelt

  wat diverse overlijdens  in zijn familie,

  emotioneel in hemzelf en zijn gezin teweegbrengen.

                                                                                                                              

Bouman, Catrien

Ontaarden                                                                                                          Observatie van oncologisch verpleegkundige

           bij chemotherapie en emotionele kant 

                                                                                                                              van kanker bij 7 patiënten.

Bruijnes, Alina  (3 ex)

In de ban van Groene monsters                                                                    Het UMCG schrijft in dit boek van Alina (35)

 over het ontstaan vanbaarmoederhalskanker. 

                                                                                                                             Hierbij speelt het HPV-virus een grote rol.

 Alina wordt geopereerd, en wordt behandeld

 met chemotherapie en in- en uitwendige bestraling. 

 Persoonlijk verhaal.

Bruntink, Rob en Anja Krabben (3 ex.))

Buigen als bamboe                                                                                          ‘Ze zeggen dat je moet vechten tegen kanker.

          Maar buigen als bamboe spreekt me meer aan.

          Stugge bomen breken bij harde  wind, bamboe 

          komt gewoon weer overeind.

          14 Openhartige gesprekken en zeer verhelderende 

          interviews  van 14 bekende Nederlanders. 

          De een al jaren kankervrij, de ander nog in behandeling

          of weet dat genezing niet meer mogelijk is.

                                                                                                                              

Contactgroep Stamceltransplantaties (2 ex)

Samen vol in de wind, over leven in een periode                

als naaste van een kankerpatiënt.                                                                 Dit boek stelt de naasten van ernstig zieken

                                                                                                                              centraal. Zij geven uitdrukking aan vragen als:

                                                                                                                              hoe houd ik mezelf op de been, hoe overleeft                                                                                                                

  mijn relatie dit, hoe communiceren we hier-

                                                                                                                              over als gezin, hoe blijf ik aan het werk?                                                                                                                                              

Espinoza, Albert

De gele wereld                                                                                                  Vol optimisme en levenskracht vertelt

                                                                                                                              Spinoza het inspirerende verhaal van de

                                                                                                                              lessen die hij leerde door zijn ziekte kanker.

                                                                                                                              Hij genas op zijn 25ste van de kanker die hij

                                                                                                                              al 10 jaar had.

Feiler, Bruce

Vaders voor mijn dochters                                                                              Bruce krijgt als jonge vader ‘n agressieve                                                                                                                         

  vorm van botkanker. Hij komt met het plan

                                                                                                                              om na zijn dood zes mannen te vragen, om ‘n

                                                                                                                              vader voor zijn  dochters te zijn als hij er niet

                                                                                                                              meer is. Dit is het verhaal over wat er gebeurt

                                                                                                                              na dit besluit.

Gorp, Lowie van

KanjerGuusje ‘Mijn leven is van mij’                                                            KanjerGuusje is gebaseerd op het blog.

                                                                                                                              Het verhaal van een vader over zijn moedige 

                                                                                                                              dochter  die op 10 jarige leeftijd  overlijdt aan

                                                                                                                              een tumor in haar linkerlong met uitzaaiingen. 

Haaft, ten Gonny                                                                                       

Dokter is ziek                                                                                                     Pers. verhaal  van een ongeneeslijk zieke

                                                                                                                              verpleegkundige als patient die voelde hoe

                                                                                                                              het is om patiënt te zijn.

Kamphofs, Tineke en Jettie

Typisch Tineke                                                                                                   ‘Leukemie is helemaal nietleuk .’ 

   Ouders verliezen hun zwangere dochter, 31 jaar.

Kluun

Komt een vrouw bij de dokter                                                                       Een openhartig verslag van een man die in de

                                                                                                                              bloei van zijn leven de terminale ziekte van 

                                                                                                                              zijn vrouw beleeft. Rauw, ontroerend en                                                                                                                           

  steeds met humor. Een stijl die net als de 

                                                                                                                              diagnose als een mokerslag aankomt.

                                                                                                                              Roman.

Kluun

De weduwnaar                                                                                                  De weduwnaar gaat verder waar het

                                                                                                                              spraakmakende debuut Komt een vrouw

                                                                                                                              bij de dokter eindigde. Na de dood van zijn

                                                                                                                              vrouw Carmen komt Kluun nauwelijks

                                                                                                                              aan rouwen toe, tot hij met z’n dochtertje

                                                                                                                              naar de andere kant van de wereld vertrekt.

Koole, Corine

Wat blijft is liefde                                                                                              Pers. verhaal /Kanker in hoofd en longen.

                                                                                                                              Liefde, dood en vriendschap. Het aangrij-

                                                                                                                              pende verhaal over een Ned. Correspon-

                                                                                                                              dente in Rome tijdens de laatste weken

                                                                                                                              van haar leven.

Koot, Thom  (4 ex.)

De innerlijke heelmeester                                                                               Thom Koot over zijn therapeutische betrok-

                                                                                                                              kenheid bij mensen met kanker.  Telkens

                                                                                                                              weer komt in zijn betoog naar voren, dat 

                                                                                                                              kanker niet alleen als een te isoleren en

                                                                                                                              verwoestend fenomeen kan worden gezien.

                                                                                                                              Maar ook als een deel van de persoonlijke

                                                                                                                              reis, waarbij men zich de vraag kan stellen,

                                                                                                                              Wat betekent deze ervaring voor mij en mijn leven nu?

Krommendijk, Frederike  

Ze zijn zo knap tegenwoordig, 

over-leven met kanker                                                                                     Journaliste Frederike schrijft over de                                                                                                                                  

  longkanker van haar man Peter. In die

                                                                                                                              barre tijd hebben ze veel geleerd, over                                                                                                                                                

  doktoren, over behandelingen en de                                                                                                                                   

  gevolgen ervan, over de mensen om hen                                                                                                                          

  heen en vooral over zichzelf. Wijsheid die ze                                                                                                                  

  in geen boek konden vinden.

                                                                                                            

Kruis, Leny

Dit moet ik even kwijt                                                                                     De schrijfster wilde dit boek schrijven

                                                                                                                              om haar eigen geest te ontlasten v/e 

                                                                                                                              spook dat haar leven zou kunnen ver-

                                                                                                                              nietigen en ook dat van haar vriendin.

Kushner, Harold S.

Als het kwaad goede mensen treft                                                               Waarom worden onschuldige mensen

                                                                                                                              door het kwaad getroffen? Waar is

                                                                                                                              Godsdienst dan nog goed voor?

Kuys, Ingeborg

Darmkanker, bijzondere ervaringsverhalen                                                Persoonlijk verhaal .  13 mensen en

                                                                                                                              hun ervaringen over darmkanker

Maaskant, Laura (2 ex.)

LEEF!                                                                                                                    Een hartverscheurend verhaal over een jonge

                                                                                                                              vrouw(15) met kanker. Niet het vechten voor

                                                                                                                              genezing, maar het vechten voor persoonlijke

                                                                                                                              groei staat centraal. 

Mulkens, Anne

Mama, waar is dat borstje nou?                                                                   De schrijfster kreeg tot twee keer toe borst-

                                                                                                                              kanker. In columnachtige verhalen schetst

                                                                                                                              zij haar ervaringen over een periode van                                                                                                                          

  veertien jaar. De invloed van de ziekte op 

                                                                                                                              haar dagelijks leven en dat van haar gezin,

                                                                                                                              het omgaan met de ‘buitenwereld’, haar

                                                                                                                              emoties en overwinningen…

                                                                                                                              Herkenbaar, humoristisch en ontroerend.

                                                      

Oosterloo, Gea

Bankjes weer                                                                                                     Bundeling emails  die vrouw van echt-

                                                                                                                              genoot stuurt naar familie en vrienden om

                                                                                                                              hen op de hoogte te houden over het

                                                                                                                              ziekteproces van haar man.

Picat, Marie-Laure

De kracht van een moeder                                                                             Het gevecht van een stervende moeder

                                                                                                                              (leverkanker) om een pleeggezin voor haar                                                                                                                     

vier  kinderen te vinden.

Radstaak, Esther

Je moet het durven                                                                                          Inzicht in de beleving van een tiener die ‘n

                                                                                                                              Kiemceltumor krijgt en als gevolg  daarvan                                                                                                                     

  PTSS krijgt waardoor als volwassene  alle                                                                                                                               

  traumatische ervaringen genadeloos boven                                                                                                                  

  komen. Dit boek zal ouders helpen boven

                                                                                                                               hun verdriet uit te stijgen.

                                                                                                                              

Simons, Sander  (2 ex)

Blessuretijd, mijn leven met kanker                                                              Een kijkje in het leven van iemand die een

                                                                                                                              doodvonnis (longkanker) zonder datum krijgt 

  uitgereikt.

Stap, van der Sophie

Meisje met de negen pruiken                                                                         'Ik ben ziek, heb kanker en ga misschien dood.                                                                                                                           

  Maandag begint er een nieuw, onzeker leven                                                                                                               

  voor mij. Vanaf maandag lig ik 54 weken aan                                                                                                                               

  het infuus. Dat is het enige zekere dat ik nog                                                                                                               

  heb.' In 2005 werd bij de toen 21-jarige Sophie                                                                                                                            

  van der Stap een ernstige vorm van kanker                                                                                                                

  geconstateerd. Over de 54 weken waarin ze                                                                                                                          

  vocht voor haar leven, schreef ze het                                                                                                                                               

  ontroerende boek dat een groot succes werd.

Stap, van der Sophie

Meisje met de negen pruiken                                                                        Luisterboek 

Stap, van der Sophie

Een blauwe vlinder zegt gedag                                                                      In Een blauwe vlinder zegt gedag geeft Sophie                                                                                                                            

  van der Stap antwoord op de vraag waarmee ze                                                                                                              

  in haar debuutroman Meisje met negen pruiken                                                                                                                          

  eindigde: wat te doen als je je leven hebt                                                                                                                      

  teruggekregen? Na te zijn verdwaald in een                                                                                                                

  doolhof van dood, liefde en avontuur probeert                                                                                                                             

  dit dappere meisje haar leven weer op te                                                                                                                               

  pakken. Na haar ziekte maakt ze een wereldreis                                                                                                                         

  en dan beseft ze welke bestemming het                                                                                                                                 

  belangrijkst voor haar is: haar thuis.

Steege, ter Job

Prostaatkanker in pittige colums                                                                   In 52 columns beschrijft de schrijver het

                                                                                                                              verloop van de ziekte.

Stichting Melanoom

‘Als kanker op je huid zit.’                                                                                Huidkanker/Melanoom

                                                                                                                              In dit boekje willen een aantal melanoom

                                                                                                                              patiënten en hun naasten delen in hun                                                                                                                                               

  angsten, zorgen en problemen. Maar ook                                                                                                                        

  laten zien dat kanker ‘iets goeds’ kan                                                                                                                                  

  toevoegen aan het leven. Gewoon praten                                                                                                                       

  over kanker: wat het je lichamelijk,                                                                                                                                       

  emotioneel en sociaal doet.

Terlingen, Jeroen

Onder woorden gebracht                                                                                Interviews met bekende en gewone

                                                                                                                              Nederlanders  met Hodgkin- of non-                                                                                                                                      

  Hodgkinlymfoom

Ven, van der Leo ( 2 ex.)

Kanker, je staat er niet alleen voor                                                               Openhartige gesprekken tussen

                                                                                                                              lotgenoten op internet

Verschure, Mirjam

Heftig                                                                                                                  Persoonlijk verhaal van een professional

                                                                                                                              in de zorg die ervaart hoe het is om patient

                                                                                                                              (darmkanker) te zijn in haar eigen ziekenhuis.                                                                                                               

  Mirjam leidt aan een PTSS. ‘Ik ben niet alleen                                                                                                                           

  de weg kwijt in het ziekenhuis maar ook in 

                                                                                                                              mijzelf.

Weyden, van der Maarten

Beter                                                                                                                    Beter is een indringend en ontroerend 

                                                                                                                              verhaal over toeval, pech en geluk in het

                                                                                                                              leven.  Maarten geneest van acute                                                                                                                                       

  lymfatische leukemie.

Wijnen, Diny

Dokter, zeg dat het niet waar is                                                                     ‘Ik had drie keer kanker’

                                                                                                                              Diny (darmkanker) hoopt dat haar verhaal 

  andere mensen kan helpen. ‘Toen ik zo ziek                                                                                                                   

  was had ik heel graag een boekje als dit                                                                                                                           

   willen lezen.

Stichting  Jongeren en Kanker  (4 ex)

Zeg ‘ns K                                                                                                           SJK heeft een bundel van tien                                                                                          ervaringsverhalen gemaakt. Tien verhalen                                                                                van jonge mensen die kanker kregen en                                                                                     die nu hun weg weer vinden. Ieder op zijn                                                                                of haar eigen manier. Een bundel voor                                                                               lotgenoten, voor hun naasten, voor                                                                                             professionals in de hulpverlening. Voor                                                                                    iedereen die wil weten wat er omgaat in                                                                             een jongere die zijn of haar wereld                                                                                            drastisch ziet veranderen.

Voor boeken met Persoonlijke ervaringen van Borstkanker, 

zie de rubriek Borstkanker.

Borstkanker                      

Bodewes-Léger, Karin

Cellencomplex                                                                                                   Een boek over de impact van borstkanker en

                                                                                                                              de gevolgen van een moeder en haar gezin 

                                                                                                                              met puberdochters.

Booij, Anneke

Zorgen in de zorg                                                                                               Als apotheker en leidinggevende met

   kennis van de gezondheidszorg liep ze als patient 

  tegen onbegrijpelijke zaken aan.

Bosma, Marja

‘Ik….Borstkanker?’                                                                                            Borstkanker overwinnen en een borst-

                                                                                                                              reconstructie ondergaan. 

Canfield, Jack e.a.

Borstkanker                                                                                                        De diagnose borstkanker geeft je een enorme

                                                                                                                              psychische klap.  De omgeving lijdt mee en  

   helpt waar ze kan maar helemaal begrijpen                                                                                                              

  doen ze je nooit. Dat maakt je eenzaam op dit                                                                                                                               

  moment in je leven. Dan kan dit boek een                                                                                                                       

  belangrijke rol vervullen. Het is een                                                                                                                                    

  handzame gids voor in je tas of op het                                                                                                                                

  nachtkastje.

Daniëls, Wim

Twee tieten in een envelop                                                                            ‘Mag je nog lachen als je moeder doodziek is?

                                                                                                                              Daarom wil Wietske (11 jaar) geen lid meer                                                                                                                  

  zijn van de moppenclub.

                                                                                                                              Een aangrijpend verhaal over een meisje van                                                                                                                 

  11 jaar dat moet leren omgaan met de ziekte

                                                                                                                              en naderende dood van haar moeder. 

Egelmees - van der Ligt, Victorine (3 ex.)

Victorie                                                                                                                Hoe ziet het leven eruit als je een borst-

                                                                                                                              besparende operatie moet ondergaan, 

                                                                                                                              daarna bestraald wordt en vervolgens nog 

                                                                                                                              een chemokuur krijgt.

Graaf, de Lilian

Metamorfose                                                                                                     Borstkanker met uitzaaiingen en een dichter-

                                                                                                                              bij komende dood. Ik heb de tijd nodig om de                                                                                                                essentie van mijn leven te ontdekken. Hoe 

                                                                                                                              kan Lilian troost uit zichzelf halen om de dood

                                                                                                                              uiteindelijk recht in het gezicht te kunnen 

                                                                                                                              kijken. + Simontontherapie.

Grollé, Michel

Het fotoboek dat niet over borstkanker gaat                                              Ondanks de pijn, onzekerheid en angst is daar

                                                                                                                              een kracht die vrouwen en mannen met 

                                                                                                                              borstkanker in staat stelt, soms zelfs sterk

                                                                                                                              maakt, het proces te ondergaan. Die kracht is

                                                                                                                              in de foto’s prachtig zichtbaar gemaakt.

                                                                                                                              Om in te zien.

                                    

Helen Dowling Instituut

Morgen is NU                                                                                                     Interviews door het Helen Dowling Instituut 

                                                                                                                              die jaarlijks honderden mensen met kanker 

                                                                                                                              en hun naasten helpt bij de emotionele

                                                                                                                              verwerking van de ziekte

Holzenspies, Carry en Jan Taal (3 ex)

Kanker in beeld                                                                                                  Pers. verhaal  Borstkanker/Amputatie

Hoosbeek, Connie

Een borst vol                                                                                                      Connie (35)  moeder van een jong gezin,

                                                                                                                              heeft borstkanker met uitzaaiingen. Haar 

                                                                                                                              borst moet eraf.  Ze beschrijft haar ziekte-

                                                                                                                              proces, vanaf de diagnose tot de recon-

                                                                                                                              structie. Je wordt getroffen door haar                                                                                                                                

  enorme kracht aan de ene kant en haar                                                                                                                             

  kwetsbaarheid aan de andere kant.

Integraal Kankercentrum

Borstkanker ontsluierd                                                                                    is een film voor allochtone vrouwen

                                                                                                                              door allochtone vrouwen. De film is                                                                                                                                    

  Nederlandstalig maar kan ook met voice-over                                                                                                                               

  in Turks, Arabisch of Berber beluisterd                                                                                                                                                

  worden.

Jansen, Irene  (2 ex)

Ben effe weg (Borstkanker in een pubergezin)                                           Een persoonlijk verslag  van Borstkanker in                                                                                                                    

  een pubergezin

Kind, Gerard en Wiepke v Coevorden

Tot hier zijn wij gekomen                                                                                Pers. verslag vooral voor partners 

                                                                                                                              Wiepke krijgt borstkanker en later                                                                                                                                       

                                                                                                                              uitzaaiingen in de botten. Ze wordt niet

                                                                                                                              meer beter.

Koolmees, Sandra

Eén van de acht                                                                                                 Sandra (35) kreeg borstkanker.

                                                                                                                              Een klein jaar later werd er voor de

                                                                                                                              tweede maal borstkanker geconstateerd.

                                                                                                                              Dit is haar verhaal, eerlijk, geestig en aan-

                                                                                                                              grijpend over de confrontatie met                                                                                                                                        

  borstkanker.                                                      

Murcia, Andy & Bob Stewart

Leven met borstkanker                                                                                  Twee mannen die elkaar steunen vertellen                                                                                                                  

  over hun emotionele strijd over de ziekte die                                                                                                                  

 het lichaam en het leven van hun beider                                                                                                                         

vrouw bedreigt. Hun belangrijkste vraag: Hoe                                                                                                              

kan ik mijn vrouw het beste steunen?                                                                                                                                

Kwesties als de kans op herhaling,  de                                                                                                                                                 

confrontatie met de lichamelijke verandering                                                                                                                               

en seksualiteit                  

komen aan de orde. Een                                                                                                                              

moedige getuigenis van twee echtparen.

                                                                                                                              

                                                                                                                              

Nederlands Kanker Instituut -AVL

91 vragen over hormoonbehandeling…                                                      Vragen over hormoonbehandeling voor                                                                                                                            

  vrouwen met kanker

Nederlands Kanker Instituut- AVL             

Vervroegd in de overgang                                                                               Vervroegd in de overgang door behandeling

(Zie ook rubriek Diversen)                                                                                          tegen kanker. Er wordt u aangeraden om u 

                                                                                                                               voorafgaand aan de kankerbehandeling goed

                                                                                                                               over de menopauze te (laten) informeren,                                                                                                                      

   omdat dit mogelijk van belang kan zijn bij de

                                                                                                                               keuzes die u gevraagd wordt te maken.  In dit

                                                                                                                               boekje is veel informatie opgenomen over                                                                                                                     

   borstkanker. Met nadruk willen wij zeggen                                                                                                                

   dat de informatie die wij aanreiken ook                                                                                                                           

   bedoeld is voor jonge vrouwen die met een                                                                                                                   

   andere vorm van kanker geconfronteerd                                                                                                                         

   worden.

Nederlands Lymfoedeem Netwerk (2 ex.) ???

Onder de indruk van jou                                                                       Uniek fotoboek over de mens achter lymf- en                                                                                                                lipoedeem.

                                                                                                                              Elke dag opnieuw zijn patiënten met                                                                                                                                    lymfoedeem en lipoedeem bezig met hun                                                                                                                  uiterlijk en de verplichting om compressie te                                                                                                                dragen. Vaak krijgen ze te maken met                                                                                                                                 onbegrip. Meer bekendheid over                                                                                                                                            lymfoedeem en lipoedeem is daarom                                                                                                                                 belangrijk. Een snellere herkenning van de                                                                                                                     ziekte kan bovendien helpen bij het maken                                                                                                                    van een vroegtijdige diagnose. Onnodig leed                                                                                                                 kan zo worden voorkomen. Om de weg naar                                                                                                                   meer begrip vrij te maken is dit boek met                                                                                                                         persoonlijke verhalen van patiënten gemaakt.                                                                                                                        Het zijn indrukwekkende verhalen die een                                                                                                                      ding gemeenschappelijk hebben.                                                                                                                                           Lymfoedeem of lipoedeem komen altijd                                                                                                                               ongevraagd op je pad…

Oldenburg, Hester Dr.                                                                           

Het borstkankerboek                                                                                      Compleet handboek over de meest

                                                                                                                              voorkomende vorm van kanker.

                                                                                                                              Antwoord door oncologisch chirurgen op                                                                                                                         

  talloze vragen: ‘Wat staat mij te 

                                                                                                                              wachten. Hoe liggen mijn kansen? Etc.

                                                                                                                              Maar ook de impact die deze ziekte

                                                                                                                              heeft op het leven van vrouwen zelf

                                                                                                                              en hun naasten.

Phillips, Robin N.

De overgang en nu?                                                                                        Een complete praktische gids met

                                                                                                                              informatie, advies en uitleg  wat de 

                                                                                                                              overgang in je leven teweegbrengt

                                                                                                                              en hoe ermee om te gaan.

Picardie, Ruth

Ik zal het leven missen                                                                                    Borstkanker. Journaliste schrijft op een

                                                                                                                              openhartige manier over leven met een

                                                                                                                              ongeneeslijke ziekte.

                                                                                                                              

Pink Ribbon

Wat als…                                                                                                             We verdiepen ons liever niet in borstkanker

                                                                                                                              Als we er niets mee te maken hebben. Maar 

                                                                                                                              Als het dan toch gebeurt, heel dichtbij of                                                                                                                         

  misschien wat verder weg, blijkt vaak dat we    

  worden overspoeld door een gevoel van                                                                                                                          

  machteloosheid en vele vragen waarop we

                                                                                                                              het antwoord niet weten.

                  

Plenter-Bruiniers, Thea

Hupsaké van Thé                                                                                              Met het uitkomen van mijn belevenissen

                                                                                                                              In boek, hoop ik vrouwen met borstkanker                                                                                                                     

  en hun dierbaren tot ondersteuning te zijn.                                                                                                                  

  Ondanks een heel zware periode hou ik nog                                                                                                                  

  steeds veel van het leven en geniet van alle                                                                                                                 

  leuke dingen.

Porter Novelli, Bennis

Elke dag tijdwinst                                                                                             Weergave van de fototentoonstelling

                                                                                                                              ‘Elke dag tijdwinst’

Rosier, Christa

Ik wil vliegen, leven na borstkanker                                                              Borstkanker + amputatie

                                                                                                                              De vaste grond onder de voeten  van Christa                                                                                                                

  wijkt en maakt plaats voor een zuigend                                                                                                                              

  moeras. ‘Overkomt mij dit echt? En nu? Raak                                                                                                                

  ik  mijn borst kwijt? Mijn haar? Hoe kom ik er                                                                                                                

  doorheen? Dat red ik nooit! God, HELP!’

                                                                                                                              Een bemoedigingsboek, tevens voorzien van                                                                                                                

   religeuze teksten.

Samuel, Julia en Elise G. Lengkeek

Niemand weet waar ik ben                                                                 Julia schrijft over  Borstkanker. Het maakt                                                                                                                       niet uit wat voor tegenslag je is overkomen,                                                                                                                            hoe afschuwelijk ook. Het gaat er uiteindelijk                                                                                                               om dat je bereid bent jezelf de vraag te                                                                                                                             stellen: hoe overleef ik dit? Hoe ga ik ermee                                                                                                                               om? In Afrika vind ik de kracht om te doen

                                                                                                                              wat ik moet doen.

Schoneveld, Marian van

Yoga met een pruik                                                                                  Verwerk je ziekte en bevorder je genezing.

                                                                                                                              Het zou fantastisch zijn wanneer ik je met

                                                                                                                              dit boek enthousiast zou kunnen maken voor

                                                                                                                              yoga, je kan overtuigen dat yoga echt helpt in

                                                                                                                              een periode van ziekte, stress en angst,                                                                                                                            waarin je jezelf behoorlijk bent kwijtgeraakt.

Snoyink, Eva

Bella Donna                                                                                                   102 vrouwen met de diagnose borstkanker

                                                                                                                              in beeld gebracht.  Om in te zien.               

Spek, van der Inez

Meer dan lijfsbehoud                                                                             Twee zussen van rond de veertig kregen                                                                                                                            borstkanker, terwijl een derde zus nauw

                                                                                                                              betrokken was bij het proces dat volgt. Zij                                                                                                                       vertellen aan Inez over hun kijk op ziekte en                                                                                                               gezondheid en op religie en spiritualiteit.

Stichting September

Zorgboek Borstkanker                                                                            “Borstkanker…het hamerde door mijn hoofd.

                                                                                                                              Ik werd koud, warm en opnieuw koud. Ik kon

                                                                                                                              niet reageren. Jan pakte mijn hand en kneep

                                                                                                                              erin, maar ik had niet de kracht om terug te

                                                                                                                              knijpen. De chirurg begon te herhalen wat hij

                                                                                                                              had gezegd. Na een paar zinnen onderbrak ik

                                                                                                                              hem met een gebaar: laat maar, ik heb het

                                                                                                                              gehoord…’ Dit boek geeft uitgebreide infor-

                                                                                                                              matie over de hele periode van behandeling,

                                                                                                                              herstel én verwerking. (Om in te zien. Aan te

                                                                                                                              vragen bij uw zorgverzekeraar)

Stuvel, Pieke  (3 ex)

Een bloes met armen                                                                              Een boekje voor kinderen van 8 jaar van wie                                                                                                                  de moeder borstkanker heeft. Geschreven                                                                                                                              vanuit de wereld van een kind, in de taal van                                                                                                                een kind.

Westerhof, Nicky

Dansen op een zijden draad                                                               Nicky is draagster van het borstkanker(gen)

                                                                                                                              en laat vastbesloten haar borsten preventief                                                                                                               verwijderen. Haar oma en moeder overleden                                                                                                                            al eerder aan borstkanker. Een moedige                                                                                                                           vrouw.

                                                                                                                              

Bewustwording

Bays, Brandon

De helende reis                                                                                          Brandon werd gediagnostiseerd met

                                                                                                                              een tumor zo groot als een voetbal.        

                                                                                                                              Zeven weken later was ze schoon.

                                                                                                                              Haar inspirerende verhaal is het bewijs

                                                                                                                              voor de genezende kracht van ieder mens.

Brach, Tara

Het leven liefhebben door acceptatie                                        Leer om niet langer je eigen vijand te zijn.

                                                                                                                              Veel mensen kennen het gevoel tekort te

                                                                                                                              Schieten maar al te goed. Er is niet veel voor 

                                                                                                                              Nodig te horen hoe goed iemand anders is,                                                                                                                    zelf bekritiseerd worden, een woorden-                                                                                                                   wisseling, een fout op het werk om te denken                                                                                                               dat we niet goed genoeg zijn. Dit kan leiden                                                                                                                   tot zelfveroordeling, relatieproblemen,                                                                                                                                                 perfectionisme, eenzaamheid en overwerk. 

                                                                                                                              Zelfaanvaarding is een proces dat een

                                                                                                                              leven lang duurt. Pas als je begrijpt hoe het                                                                                                                   gevoel van onwaardigheid is ontstaan, kun je                                                                                                                       verbinding maken met je echte ik.

                                                      

Brandsma, Rob

Beter Nu                                                                                                          Rob laat zien dat Mindfulness een                                                                                                                                         vaardigheid is en dat je door bewust met je                                                                                                                              aandacht om te gaan, telkens kunt                                                                                                                                       terugschakelen naar het hier en nu. 

                                                                                                                              Je neemt afstand van de spinsels in je hoofd.

                                                                                                                              Je maakt keuzes, in plaats van automatisch te

                                                                                                                              reageren. Je kunt beter je grens bewaken.

Bruggen, van der Marie-Claire

Zielsgelukkig, her-inneren wie je bent                                       Wie ben je werkelijk en waar kom je vandaan                                                                                                               en wat gebeurt er tijdens het stervensproces                                                                                                                                en na de dood. Deze thema's lopen als een                                                                                                                     rode draad door de boeken van Marie-Claire..                                                                                                                                Zo ook door ZielsGelukkig. 

                                                                                                                              De ik-figuur beseft dat zij niet echt van haar                                                                                                                   leven hier op aarde kan genieten en dat gaat                                                                                                                             haar steeds meer tegenstaan. Temeer omdat                                                                                                                                zij het gevoel heeft meer te zijn dan alleen                                                                                                                      maar een lichaam. Langzaam maar zeker                                                                                                                  komt de herinnering naar boven aan wie zij                                                                                                                    werkelijk is en waar zij eigenlijk vandaan                                                                                                                 komt.

                                                      

Bruggen, van der Marie-Claire

Het sprookje van de dood                                                                    Hoe is het voor een ziel om in een                                                                                                                                          mensenlichaam geboren te worden. Hoe                                                                                                                         wordt een leven op Aarde ervaren door de                                                                                                                      ogen van een ziel, en tenslotte: hoe ervaart                                                                                                                   een ziel het sterven, ofwel de terugkeer naar                                                                                                                        Huis. Het is een wonderbaarlijke reis die je                                                                                                                    misschien opnieuw laat ontdekken wie je                                                                                                                       werkelijk bent en waar je eigenlijk vandaan                                                                                                                   komt.

Bruggen, van der Marie-Claire

Licht en liefde, thuiskomen bij jezelf                                           Dit boekje helpt je Her-Inneren wat je diep                                                                                                                     van binnen al weet maar bent vergeten.                                                                                                                       Want alles wat je in dit boek leest, weet je op                                                                                                                                zielsniveau echt allemaal al. Er staan mooie                                                                                                                 wijsheden in voor iedereen die op zoek is                                                                                                                               naar een vervullend en gelukkig leven. Je zult                                                                                                               tijdens het lezen vaak een gevoel van                                                                                                                                          herkenning ervaren. Dat is dan jouw eigen                                                                                                                      Innerlijk Weten wat ontwaakt en dit kan je                                                                                                                     heel veel vreugde en een geluksgevoel geven.                                                                                                               Het zal je als ziel doen groeien en je helpen                                                                                                                    Thuiskomen bij Jezelf.

                                                                                                                              

                                                                                          

Dethlefsen, Thorwald/Rudi Dahlke

De zin van ziek zijn                                                                                    Signalen en betekenis van ziekten.

                                                                                                                              Ziekte is een toestand van de mens, die

                                                                                                                              aangeeft dat de mens in zijn bewustzijn

                                                                                                                              niet meer in orde is, resp. in harmonie is.

                                                                                                                              Dit verlies van een innerlijk evenwicht 

                                                                                                                              manifesteert zich in het lichaam als                                                                                                                                     symptoom.

Espinoza, Albert

De gele wereld                                                                                           Vol optimisme en levenskracht vertelt

                                                                                                                              Spinoza het inspirerende verhaal van de

                                                                                                                              lessen die hij leerde door zijn ziekte kanker.

                                                                                                                              Hij genas op zijn 25ste van de kanker die hij

                                                                                                                              al 10 jaar had.

Fransen, Henk

Overwin angst: 4 CD’s                                                                             Angst is een natuurlijke reactie van het                                                                                                                                               lichaam                 op gevaar. Teveel angst echter is een

                                                                                                                              slechte raadgever en blokkeert je                                                                                                                                          immuunsysteem. Het omzetten van angst in

                                                                                                                              kracht is een belangrijke stap om bij te                                                                                                                                                dragen aan het herstel van je lichaam.

Fransen, Henk  (2 ex)

(Versterk je afweerkracht op 5 nivo’s)

Snel op weg: 2 CD’s (nr. 1 en 2)                                                         De dubbel cd geeft je een overzicht van je                                                                                                                        mogelijkheden en je krijgt adviezen om op vijf                                                                                                              niveau’s de afweerkracht van je lichaam te                                                                                                                    versterken.                                             

Fransen, Henk

Je levensopdracht, CD 1                                                                       Waarvoor ben jij in de wieg gelegd?        

                                                                                                                              ‘Ik ben voor een groot deel van mijn leven op                                                                                                                   zoek geweest naar de diepere bedoeling van

                                                                                                                              mijn leven.’

                                    

Fransen, Henk

Je levensopdracht, CD 2                                                                       Welke karakter-eigenschappen helpen om je

                                                                                                                              levensopdracht te vervullen? Waarom de ene                                                                                                                               persoon barstensvol talenten er niet komt en                                                                                                                                een ander met een matig talent de wereld                                                                                                                     verbaast. En nog veel meer.

                                                                        

Fransen, Henk  )2 ex.)

Samen sterk bij kanker                                                                           De manier waarop we elkaar onder

                                                                                                                              moeilijke omstandigheden steunen,

                                                                                                                              kan het verschil betekenen tussen leven

                                                                                                                              en dood. Dit boek geeft wetenschappelijk

                                                                                                                              bewijs voor de kracht van de liefde en                                                                                                                                inspireert je om van deze kracht gebruik te                                                                                                               maken.

                                                      

Fransen, Henk (3 ex.)

Bondgenoot, autobiografie van een 

immuuncel                                                                                                    Bondgenoot, een  immuuncel in het lichaam,

                                                                                                                              vertelt zijn levensverhaal. Hij beschermt

                                                                                                                              de mens tegen vijanden en inspireert de                                                                                                                          mens om zijn unieke opdracht te vervullen.

                                                                                                                              Na een zware strijd ontdekt Bondgenoot

                                                                                                                              het geheim van echte genezing…

Gawain, Shakti

Ontwaken                                                                                                       Bewust leven van dag tot dag.

                                                                                                                              Een hartverwarmend boekje dat ons iedere                                                                                                                   dag opnieuw – een vonkje licht, liefde en                                                                                                                     levenswijsheid kan geven.

Gawain Shakti

Bespiegelingen in het licht                                                                 366 gedachten en affirmaties.

                                                                                                                              Een hartverwarmend boekje over tal van 

                                                                                                                              levensaspecten waar iedereen die innerlijk                                                                                                                  groeit mee bezig is.

Haisma, Ineke

Met verstand gezond                                                                              Bij mensen met gezondheidsklachten zou het                                                                                                               lichaam eerst gerepareerd moeten worden.                                                                                                                   Klachten als vermoeidheid, hoofdpijn,                                                                                                                                                 overgewicht en geen energie hebben, zijn

                                                                                                                              signalen dat er iets niet goed gaat in uw                                                                                                                           lichaam.

                                                                                                                              

Herbig, Regine

Zorg je alleen voor anderen of ook voor jezelf?                     Je eigen behoeften voelen en vervullen.

                                                                                                                              (Hoe gaat het met je? Wat heb je nodig?

                                                                                                                               Je lichaam vertelt je zijn behoeften)

                                                                                                                              De belangrijkste relatie in ons leven is die

                                                                                                                              met onszelf. En toch gaan wij vaak minder

                                                                                                                              liefdevol met onszelf om dan met anderen.

                                                                                                                              Vooral mensen die primair gehoor geven aan                                                                                                               de vragen van de buitenwereld en moeite                                                                                                                             hebben bij zichzelf te blijven, zullen baat                                                                                                                          hebben bij dit boek.

Kabat-Zinn, Jon

Handboek meditatief ontspannen                                                 Dit boek is gebaseerd op het trainings-                                                                                                                                                programma dat patiënten in de stress -                                                                                                                                               kliniek volgen en is bestemd voor iedereen,                                                                                                                   gezond of niet, die zijn of haar beperkingen                                                                                                                     wil overstijgen en wil groeien naar hogere                                                                                                                   niveaus van gezondheid en welbevinden.

Kleij- van den Boomen, Tineke

Vertrouwen                                                                                                  In dit boek vertelt de schrijfster in woord,                                                                                                                        maar voornamelijk in beeld, over hoe ze zich                                                                                                                              geestelijk, en voor zover dat kan lichamelijk,                                                                                                                 voorbereidde op het einde van haar leven.

Koot, Thom  (4 ex.)

De innerlijke heelmeester                                                                 Thom Koot (tumor slokdarm) over zijn                                                                                                                                 therapeutische betrokkenheid bij mensen                                                                                                                     met kanker.  Telkens weer komt in zijn                                                                                                                                                  betoog naar voren, dat kanker niet alleen als                                                                                                               een te isoleren en verwoestend fenomeen                                                                                                                            kan worden gezien. Maar ook als een deel                                                                                                                       van de persoonlijke reis, waarbij men zich de                                                                                                               vraag kan stellen,wat betekent deze ervaring                                                                                                               voor mij en mijn leven nu?

Leshan, Lawrence

Een kans op herstel                                                                                  Als mensen met kanker zichzelf de ruimte 

                                                                                                                              gaan geven om hun tijd en energie te                                                                                                                                  besteden op een manier, zoals zij dat het 

                                                                                                                              allerliefst doen, blijkt dit heel heilzaam voor

                                                                                                                              hen te werken. Zij kiezen meer voor hun                                                                                                                            wensen en verlangens, en minder voor hun

                                                                                                                              plichten en andermans verwachtingen.

Leth, de Richard

OERSTERK                                                                                                        Oersterk vertelt hoe we onze gezondheid

                                                                                                                              kunnen behouden én verbeteren. Daarnaast

                                                                                                                              wordt de invloed van de psyche, voeding en

                                                                                                                              beweging en ontspanning op onze                                                                                                                       gezondheid duidelijk. Het eerste boek dat een                                                                                                                            brug weet te slaan tussen de westerse                                                                                                                              geneeskunde en de oosterse geneeskunde.

Levine, Stephen

Bewust leven, bewust sterven                                                         De dood dwingt ons, al is het soms pas op het

                                                                                                                              allerlaatst, om de totaliteit van het leven te                                                                                               ervaren. De ontroerende getuigenissen en 

                                                                                                                              praktische oefeningen in dit boek laten zien

                                                                                                                              dat bewust sterven mogelijk is en zin krijgt                                                                                                   door bewust te leven.

Levine, Stephen

Ontmoetingen op de grens                                                                 Iedereen krijgt te maken met ziekte,                                                                                                                                    ouderdom en dood.  Pas dan blijkt                                                                                                                                     vaak hoe slecht we daarop zijn voorbereid.

                                                                                                                              De schrijver voerde jarenlang gesprekken met

                                                                                                                              terminale patiënten, stervenden en hun

                                                                                                                              familie en begeleiders.

Leth, de Richard

OERSTERK                                                                                                        Oersterk vertelt hoe we onze gezondheid

                                                                                                                              kunnen behouden én verbeteren. Daarnaast

                                                                                                                              wordt de invloed van de psyche, voeding en

                                                                                                                              beweging en ontspanning op onze                                                                                                                       gezondheid duidelijk. Het eerste boek dat een                                                                                                                            brug weet te slaan tussen de westerse                                                                                                                              geneeskunde en de oosterse geneeskunde.

                                                                                                                              

Maaskant, Laura (3 ex)

LEEF!                                                                                                                  Een hartverscheurend verhaal over een jonge

                                                                                                                              vrouw(15) met kanker. Niet het vechten voor

                                                                                                                              genezing, maar het vechten voor persoonlijke

                                                                                                                              groei staat centraal. 

Patel, Mansukh & Rita Goswami

Dansend tussen vreugde en verdriet                                           Dit boek is ontstaan uit de enorme schreeuw

                                                                                                                              die opstijgt uit het menselijke hart. Een                                                                                                                            schreeuw om hulp, leiding en helderheid over                                                                                                                            de betekenis van lijden en pijn. Met                                                                                                                                     oefeningen.

Postma, Annemarie

Leven in acceptatie                                                                                 Alles gebeurt zoals het gebeurt.

                                                                                                                              Alleen het denken splitst de dingen op

                                                                                                                              in ‘goed’ of ‘slecht’. Hoe kom ik af van mijn

                                                                                                                              zelfkritiek en zelfveroordeling? Antwoorden,

                                                                                                                              inzichten en inspiratie voor elke dag.

Rubin, B. Lillian

De man met de mooie stem                                                               Lilian ontving als therapeut regelmatig                                                                                                                                               patiënten. Ze vertelt over hen maar ook over 

                                                                                                                              haar eigen worstelingen als therapeut. Al                                                                                                                       haar verhalen getuigen van grote bewonde-

                                                                                                                              ring voor mensen die het moeilijk hebben,

                                                                                                                              maar erin slagen weer op te staan.

                                    

Schoneveld, Marian van

Yoga met een pruik                                                                                  Verwerk je ziekte en bevorder je genezing.

                                                                                                                              Het zou fantastisch zijn wanneer ik je met

                                                                                                                              dit boek enthousiast zou kunnen maken voor

                                                                                                                              yoga, je kan overtuigen dat yoga echt helpt in

                                                                                                                              een periode van ziekte, stress en angst,                                                                                                                            waarin je jezelf behoorlijk bent kwijtgeraakt.

Servan-Schreiber, David Dr.

Uw brein als medicijn                                                                             Stress, angsten of depressie zelf genezen.

                                                                                                                              Dr. Schreiber beschrijft zeven natuurlijke 

                                                                                                                              Behandelwijzen, die uitgaan van de eigen                                                                                                                       genezende kracht van de hersenen.

Servan-Schreiber, David Dr.

Anti-kanker                                                                                                   Waarom is er in Azië minder kanker dan in                                                                                                                      het Westen? Antikanker helpt je om zelf                                                                                                                      kanker te voorkomen door: Je te wapenen                                                                                                                      tegen milieu-verstoringen; Je voeding aan te                                                                                                                passen; Psychologische trauma’s te                                                                                                                                    verwerken. Je lichaam goed te verzorgen.

Schoneveld, Marian van

Yoga met een pruik                                                                                  Verwerk je ziekte en bevorder je genezing.

                                                                                                                              Het zou fantastisch zijn wanneer ik je met

                                                                                                                              dit boek enthousiast zou kunnen maken voor

                                                                                                                              yoga, je kan overtuigen dat yoga echt helpt in

                                                                                                                              een periode van ziekte, stress en angst,                                                                                                                            waarin je jezelf behoorlijk bent kwijtgeraakt.

Smallenbroek, Bas   (2 ex)

Goede voornemens in uitvoering                                                  Wat wil je in je leven?Bij veel mensen zijn                                                                                                                       dromen op de plank blijven liggen.Praktische                                                                                                                       tips en inspirerende verhalen om goede                                                                                                                           voornemens om te zetten in resultaat.

Smith, J. Manuel

‘Als ik nee zeg, voel ik mij schuldig’                                               Kenmerk van de mens is dat hij kan kiezen.

                                                                                                                              Kiezen houdt in dat je ‘Nee’ kunt zeggen. 

                                                                                                                              Waarom kunnen de meesten van ons geen

                                                                                                                              nee zeggen? Waarom voelen we ons

                                                                                                                              schuldig als we het toch doen en proberen

                                                                                                                              we via allerlei uitvluchten aan het nee-zeggen

                                                                                                                              te ontkomen?    

Staals, Anne-Christine

Spiritualiteit werkt bij vermoeidheid                                        Langdurige vermoeidheid beperkt je                                                                                                                                   mogelijkheden. Dit kan frustratie, boosheid,

                                                                                                                              angst en stress oproepen. Deze begrijpelijke

                                                                                                                              emoties versterken je klachten. Hoe                                                                                                                                   doorbreek je die negatieve spiraal?

                                                                        

Tichelaar, Roelof

Fataal geluk                                                                                                   Volgens Tichelaar plaatsen ernstige crises

                                                                                                                              ons voor een keuze: laten we ons                                                                                                                                           teneerslaan of zien we hierin de kans om

                                                                                                                              te groeien? De auteur geeft negen  levens-

                                                                                                                              lessen door die hij uit n crises heeft kunnen

                                                                                                                              trekken.                                                                                         

Tolle, Eckhart

De kracht van het Nu                                                                               Om de weg te gaan die in dit boek wordt

                                                                                                                              beschreven dien je de identificatie met je 

                                                                                                                              analytische geest en het daardoor                                                                                                                                        gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten                                                                                                               varen. We zijn ons denken niet. We kunnen

                                                                                                                              onszelf van psychische pijn verlossen. Je

                                                                                                                              authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd

                                                                                                                              door je over te geven aan het Nu.

Tromp-Klaren, Eveline

Handreikingen                                                                                            Ruim 10 jaar werken met mensen met kanker

                                                                                                                              heeft het besef gegeven, dat het hebben van                                                                                                                deze ziekte een enorme invloed heeft op het                                                                                                                          dagelijks leven en op het algeheel wel-                                                                                                                                                bevinden. Teksten geschreven met de wens                                                                                                                  om te bemoedigen. Gaandeweg werd duide-

                                                                                                                              lijk, dat de besproken onderwerpen lang niet

                                                                                                                              alleen gelden voor de mens met kanker, maar                                                                                                                               dat het thema’s zijn, waar wij allen geregeld                                                                                                                          mee te maken hebben of mee worstelen.

Viorst, Judith

Noodzakelijk verlies                                                                                In dit baanbrekende boek behandelt zij een

                                                                                                                              van de moeilijkste en gevoeligste                                                                                                                                          onderwerpen in het leven van ieder mens:                                                                                                                  verlies. Het verlies van onze jeugd, idealen en                                                                                                                               illusies, afhankelijkheid en irreële verwach-                                                                                                                  tingen, en vooral: het verlies van de mensen                                                                                                                               die we liefhebben.

Vlaander-van der Giessen Dr., Clara (2 ex.)

Naar een nieuw perspectief na kanker                                        Dit boek schetst de valkuilen die ons

Rusten in jezelf                                                                                           afhouden onze eigen weg te gaan. Werkboek.

                                                                                                                              Met adem- en ontspanningsoefeningen

Voeding

Beijer, Sandra (2 ex.)

Voedingsgids voor mensen met kanker                    Voeding vormt een belangrijk onderdeel van

                                                                                                                              de totale zorg voor mensen met kanker. Een

                                                                                                                              zo goed mogelijke voeding ondersteunt de 

                                                                                                                              behandelingen die tot genezing of remissie

                                                                                                                              van kanker leiden en draagt bij aan een                                                                                                                            optimale kwaliteit van leven, ook als                                                                                                                                       genezing niet meer tot de mogelijkheden                                                                                                                         behoort.

Dijkinga, Rineke

‘Weten van (h)eerlijk eten’                                                                Als je snapt wat je lichaam nodig heeft en hoe 

                                                                                                                              je je eigen gezondheid onbewust kunt tegen-

                                                                                                                              werken, dan ga je aan de slag met voeding.

                                                                                                                              De schrijfster is orthomoleculair natuur-

                                                                                                                              geneeskundige die uitlegt wat de heilzame

                                                                                                                              werking  van gezonde (voorrnl. biologische)

                                                                                                                              voeding, kruiden en specerijen is op onze

                                                                                                                              energie, stemming en gewicht.

Gouget, Corinne

Wat zit er in uw eten?                                                                            De schrijfster heeft tientallen internationale

                                                                                                                              onderzoeken naast elkaar gelegd en                                                                                                                                    bestudeerd. Dankzij haar inspanningen weet 

                                                                                                                              u in het vervolg wat u allemaal in de mond                                                                                                                      steekt en wat u voortaan moet laten liggen.

Haisma, Ineke

Met verstand gezond                                                                              Bij mensen met gezondheidsklachten zou het                                                                                                               lichaam eerst gerepareerd moeten worden.                                                                                                                   Waarom weten we zo weinig van voeding af?

                                                                                                                              Omdat niemand het u heeft verteld.

                                                                                                                              (Prettig leesbaar: Jip en Janneke taal)

Houtsmuller, Dr. A.J./Dr. Lubrecht

Het Dr. Houtsmullerdieet                                                                   Dit boek is bedoeld voor kankerpatiënten en 

                                                                                                                              hun familieleden die actief willen meewerken

                                                                                                                              aan de verbetering van hun conditie d.m.v.

                                                                                                                              voedingstherapie waarin een maximale hoe-

                                                                                                                              veelheid kankerremmende en gezondheids-

                                                                                                                              bevorderende stoffen is opgenomen. In 

                                                                                                                              combinatie met het gebruik van hoge                                                                                                                                 doseringen vitaminen, mineralen en sporen-

                                                                                                                              elementen.

Kabos, S & N van de Winden

Het Dr. Houtsmuller Kookboek                                                        De praktische uitvoering van het boek Dr.                                                                                                                        HoutsMullerdieet. I.p.v. gebukt te gaan onder

                                                                                                                              talloze dieetbeperkingen, worden patiënten

                                                                                                                              met kanker  in staat gesteld om op een                                                                                                                                                bijzondere manier te genieten van gezonde                                                                                                                   en smakelijke voeding.

Kanker, je staat er niet alleen voor                                                Gebrek aan eetlust         

Leth, de Richard

OERSTERK                                                                                                        Oersterk vertelt hoe we onze gezondheid

                                                                                                                              kunnen behouden én verbeteren. Daarnaast

                                                                                                                              wordt de invloed van de psyche, voeding en

                                                                                                                              beweging en ontspanning op onze                                                                                                                       gezondheid duidelijk. Het eerste boek dat een                                                                                                                            brug weet te slaan tussen de westerse                                                                                                                              geneeskunde en de oosterse geneeskunde.

                                                                                                                               

Mil van, José en Christine Archer-Mackenzie (2 ex)

Gezond eten, rond chemotherapie                                              Dit kookboek is bijzonder bruikbaar voor                                                                                                                          mensen die te maken krijgen met chemo en

                                                                                                                              Bestralingen. Met meer dan 100 recepten die

                                                                                                                              Speciaal zijn ontwikkeld om de vaak over-                                                                                                                        gevoelige tong te strelen en te stimuleren.

Stichting klankbord

Als eten even moeilijk is                                                                       Voor mensen met kanker in hoofd-                                                                                                                                        halsgebied. Problemen met eten, slikken,                                                                                                               smaak. Deel I, een basisboek.

                                                                        

Stichting Klankbord

Als eten even moeilijk is, 50 smakelijke gerechten            Het vervolg op ‘Als eten even moeilijk is.’

                                                                                                                              Een boek met gerechten voor mensen met

                                                                                                                              eetproblemen, zoals slikken, kauwen, reuk-

                                                                                                                              of smaakuitval. Deel II gaat een stapje verder,                                                                                                                               is een tikje uitdagender.

Kinderen

Boeke, Jet

Dikkie Dik en de smeerpoes                                                               Met deze uitgave willen wij ouders en 

                                                                                                                              kinderen stimuleren zonbeschermde maat-

                                                                                                                              regelen te nemen. Op deze manier hopen we

                                                                                                                              zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen

                                                                                                                              later huidkanker krijgen.

Contactgroep Stamceltransplantaties (2 ex)

Samen vol in de wind, over leven in een periode                

als naaste van een kankerpatiënt.                                                  Dit boek stelt de naasten van ernstig zieken

                                                                                                                              centraal. Zij geven uitdrukking aan vragen als:

                                                                                                                              hoe houd ik mezelf op de been, hoe overleeft                                                                                                                mijn relatie dit, hoe communiceren we hier-

                                                                                                                              over als gezin, hoe blijf ik aan het werk?

                                                                                                                              Pag 71 t/m 81: Kinderen met zieke ouders.

Daniëls, Wim

Twee tieten in een envelop                                                               ‘Mag je nog lachen als je moeder doodziek is?

                                                                                                                              Daarom wil Wietske (11 jaar) geen lid meer                                                                                                                   zijn van de moppenclub.

                                                                                                                              Een aangrijpend verhaal over een meisje van                                                                                                               11 jaar dat moet leren omgaan met de ziekte

                                                                                                                              en naderende dood van haar moeder. 

Essen, van Ineke

Ik krijg tranen in m´n ogen als ik aan je denk                            Als je vader of moeder is doodgegaan.

                                                                                                                              In dit boek vertellen dertig kinderen over wat

                                                                                                                              zij meemaakten en hoe hun leven verder ging 

                                                                                                                              na de dood van hun vader of moeder.

                                                                                                                              Leeftijd 9-12 jaar.

                                                      

Gorp, Lowie van

KanjerGuusje ‘Mijn leven is van mij’                                            KanjerGuusje is gebaseerd op het blog.

                                                                                                                              Het verhaal van een vader over zijn moedige 

                                                                                                                              dochter  die op 10 jarige leeftijd  overlijdt aan

                                                                                                                              een tumor in haar linkerlong met                                                                                                                                           uitzaaiingen.

Heim, Irene

Word je nog beter?                                                                                  Kinderen, hulp voor kinderen die dreigen

                                                                                                                              vast te lopen.

Jager, de Hanneke

Mama’s borst is ziek                                                                                 Een beeldend kleurrijk prentenboek geschre-

                                                                                                                              ven vanuit het perspectief van het kind.

                                                                                                                              3-9 jaar

Karthaus, Hanneke  (2 ex)

Mijn mama heeft bloot haar                                                              Voor jonge kinderen, over borstkanker en

                                                                                                                              chemotherapie. 3-9 jaar

Klasens, Tilly en Danielle Schothorst Leeftijd?  

Een hutje in de hemel                                                                            Fionneke gaat in dit boek op reis naar de

                                                                                                                              hemel om te zien waar oma nu woont.

                                                                                                                              In het boek ben je in de wolken, zonder te

                                                                                                                              gaan zweven. Het is een reis tussen hemel en 

                                                                                                                              aarde, tussen spel en ernst. Voor het slapen

                                                                                                                              gaan of om wakker te worden.

                                                                                                                              

Kockere de, Geert

Vuur en vlam                                                                                                De drakenman, de drakenvrouw en de 

                                                                                                                              drakenkinderen hebben vuur, heel veel vuur.

                                                                                                                              En ze spuwen het om het verst. Maar op een

                                                                                                                              avond zit de drakenvrouw plotseling zonder

                                                                                                                              vuur. Wat scheelt er? Voor kinderen van 4-8                                                                                                                  jaar.

Moor-Malinos, Jennifer

Mama is heel ziek                                                                                      Dit boek gaat over een moeder die kanker                                                                                                                       heeft, er wordt uitgelegd wat chemotherapie                                                                                                                  is en dat de moeder opnieuw ziek kan                                                                                                                                 worden. Vanaf 5 jaar.

Motzfeldt, Hella

Chemo-kasper                                                                                             Dit boekje is te gebruiken om kinderen uit te

                                                                                                                              leggen wat behandeling met chemotherapie

                                                                                                                              Inhoudt. Bestellen via www.vokk.nl        

                                                                                                                              3-9 jaar.

Pearman, Katharine E.

Jasper the Rabbit and Polly the giraffe                                        Engels

Roparun 

Ssssst… mama slaapt (2 ex.)                                                                 Wat is kanker? Uitleg aan peuters.

Schlessel Harphan, Wendy

Hoe vertel ik het mijn kinderen?                                                    Hoe vertel ik het mijn kinderen?

Schmitt, Eric-Emmanuel

Oscar en oma Rozerood                                                                         De tienjarige Oscar schrijft vanuit zijn ziekbed

                                                                                                                              brieven aan God.  Hij beschrijft in enkele 

                                                                                                                              dagen zijn hele leven zoals hij dat zou willen

                                                                                                                              meemaken. Zo geven ze een prachtige en

                                                                                                                              ontroerende beschrijving van wat wellicht

                                                                                                                              de laatste twaalf dagen van zijn leven zijn.

Stichting Nederlandse Werkgroep Leukemie

Basje heeft leukemie                                                                              Dit boekje beschrijft de ervaringen van een

                                                                                                                              kind dat voor zijn leukemie behandeld gaat

                                                                                                                              worden in het ziekenhuis. Zo’n gebeurtenis is                                                                                                               vol onzekerheden voor het kind zelf, zijn                                                                                                                  ouders, zijn evt. broertjes en zusjes en vele                                                                                                                    anderen. Wat is eigenlijk leukemie?

Stichting verdriet door je hoofd                                                                        Dit boek is speciaal bedoeld voor alle kinde-

Kankerwoordenboek (3 ex.)                                                               ren van 6 t/m 12 jaar die een 

                                                                                    vader of moeder met kanker hebben. Het

                                                                                                                              staat boordevol tips en biedt houvast bij een

                                                                                                                              gebeurtenis die ingrijpende gevolgen heeft.

                                                                                                                              Ben je jonger dan acht jaar dan kan je dit 

                                                                                                                              boek ook samen met je vader of moeder

                                                                                                                              lezen. www.kankerspoken.nl

Stuvel, Pieke  (3 ex)

Een bloes met armen                                                                              Een boekje voor kinderen van 9 jaar van wie                                                                                                                  de moeder borstkanker heeft. Geschreven                                                                                                                              vanuit de wereld van een kind, in de taal van                                                                                                                een kind.

Stuvel, Pieke

Mama heeft een knobbeltje                                                              Boek vanuit een 9 jarig meisje geschre-

                                                                                                                              ven, dat een beschrijving geeft van een 

                                                                                                                              moeder met borstkanker en wat operatie,

                                                                                                                              chemotherapie en bestraling inhouden.

Tellegen, Toon

Misschien wisten zij alles                                                                     De meer dan driehonderd allergorische

                                                                                                                              dierenverhalen, vol fantasierijke beelden

                                                                                                                              en filosofische gedachten, geven een prachtig

                                                                                                                              zicht op de wereld volgens Toon Tellegen.

                                                                                                                              het zijn verhalen die ontroeren, door de 

                                                                                                                              schijnbare eenvoud waarmee alle grote

                                                                                                                              thema’s van het leven aan de orde komen.

Slosse, Nathalie

Grote boom is ziek                                                                                    Op een dag komt er een dokter in het bos.

                                                                                                                              Hij komt alle bomen bekijken. Ook grote                                                                                                                           boom. Dan trekt de dokter een heel ernstig                                                                                                                            gezicht . Hij zegt tegen Grote Boom: ‘Ik heb                                                                                                                      slecht nieuws. Er wonen houtwormpjes onder                                                                                                                               de schors van één van je takken. Dit verhaal                                                                                                                              laat de jongste kinderen  (-0-4 jaar)                                                                                                                                       kennismaken met een lotgenootje, wanneer                                                                                                                iemand in hun omgeving getroffen wordt                                                                                                                          door een levensbedreigende ziekte.

Slosse, Nathalie

Toverdruppels                                                                                             De dokter vond houtwormpjes bij Grote                                                                                                                            Boom . Houtwormpjes kunnen bomen kapot                                                                                                                 maken. Grote Boom is nu erg ziek.                                                                                                                                          Toverdruppels nodigt kleine kinderen (0-4                                                                                                                       jaar)  uit om over verdriet en troost te                                                                                                                               spreken. Kleine en grote verdrietjes wachten                                                                                                               op een beetje troost.

Smid, Esther

Gewoon pech. Als je moeder borstkanker heeft.                Een volledig vanuit de eigen ziekte-

                                                                                                                              geschiedenis en eigen gezinssituatie van de

                                                                                                                              auteur geschreven boek, met als doel houvast

                                                                                                                              te bieden aan een ieder, maar vooral                                                                                                                                 kinderen (vanaf 8 jaar en ouder), die te                                                                                                                maken krijgen met een moeder die                                                                                                                                       borstkanker heeft.

Varley, Susan

Derk Das blijft altijd bij ons                                                                 Prentenboek over Derk Das, die voelt dat hij                                                                                                                 spoedig zal sterven. Als dat inderdaad                                                                                                                                        gebeurt (hij droomt van een doorgang door                                                                                                                    een lange tunnel), zijn alle dieren erg                                                                                                                                  verdrietig, maar later herinneren ze zich                                                                                                                               allerlei dingen die ze van Das geleerd hebben.                                                                                                                               Ze verwerken hun verdriet door samen te                                                                                                                              praten over hun vriend.

Velthuijs, Max

Kikker en het vogeltje                                                                            Grote mensen en kleine mensen vinden het                                                                                                                  moeilijk om te praten over de dood....
                                                                                                                              Soms kan een kinderboek, zoals "Kikker en                                                                                                                      het vogeltje", een goede aanleiding zijn om                                                                                                                daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dit                                                                                                                   boek is dus een middel, om te praten over                                                                                                                      dood zijn, dood gaan. Je kunt goede aspecten                                                                                                               van het boek aanhalen hiervoor.

Ven, van der Leo

Kanker, je staat er niet alleen voor                                                Kanker... je staat er niet alleen voor :                                                                                                                                  openhartige gesprekken tussen lotgenoten                                                                                                                               op Internet.

Vereniging Ouders, kinderen en kanker

Kanker bij kinderen en jeugdigen                                                  Literatuurlijst over het thema kanker bij

                                                                                                                              Kinderen en jeugdigen.

                                                                                                                              Algemene medische en psychosociale                                                                                                                                                 informatie en handboeken. Ouders en gezin;                                                                                                                 Besluitvorming; Late gevolgen; Beenmerg-

                                                                                                                              transplantatie; Pijn; Voeding van het kind 

                                                                                                                              met kanker; Kinderen in het ziekenhuis;

                                                                                                                              broertjes en zusjes etc.

Vereniging Ouders, kinderen en kanker

Praten met mijn kind, hoe doe ik dat?                                        De diagnose: moet ik mijn kind vertellen dat

                                                                                                                              het kanker heeft? Wat is het beste moment?

                                                                                                                              Wie vertelt het? Hoe vertel ik het? Wat kan ik

                                                                                                                              Vertellen?  Van baby tot 2 jaar; Van 2-7 jaar;

                                                                                                                              Van 7-12 jaar; 12 jaar en ouder.

Walsch, Neale Donald

Een gesprekje met God                                                                         Een eenvoudig, krachtig verhaal dat kinderen

                                                                                                                              een zuivere waarheid onder ogen brengt: er

                                                                                                                              bestaat geen absoluut goed of kwaad; achter                                                                                                               alles in de wereld wat wij ‘Kwaad’ noemen,                                                                                                                          schuilt liefde.

Rouw- en verlies

Beijer-Tollenaar, Mieke

Wat doen we met zijn kleren?                                                          In dit boek beschrijft Mieke haar ervaringen

                                                                                                                              toen ze zelf de kleding van haar overleden                                                                                                                       man moest opruimen. Ze maakte een droom                                                                                                                          van haar dochter waar: samen met haar                                                                                                                          dochters knipte ze alle kleding in stukjes. Ze                                                                                                                  naaiden daarvan voor haar drie kinderen en                                                                                                                               voor haar zelf een aantal dierbare                                                                                                                                         troostkleden.

Berg, van de Marinus

Door je verdriet heen groeien                                                         Dit boek kan je tot steun zijn in je eenzame

                                                                                                                              strijd tegen verdriet. Het toont hoe anderen

                                                                                                                              door hun verdriet heen groeien naar een                                                                                                                         nieuw, vaak zelfs dieper perspectief.

Bruijn, de Marieke 

‘Leren leven met verliezen’                                                               Soms zegt het leven  ‘STOP’.De één wordt                                                                                                                        ziek en verliest  z’n gezondheid , de ander                                                                                                                       verliest z’n kind, weer een ander verliest z’n                                                                                                                  baan etc. Het leven brengt je uit balans. Het                                                                                                                 werk van MdB is erop gericht om de ander in                                                                                                                               kontakt te brengen met zijn eigen innerlijke                                                                                                                   wijsheid en aandacht te geven aan dat wat                                                                                                                              het leven uit balans brengt.

                                                                                                                              

Giorgi, San Marina

Een glimlach kwam voorbij                                                                 Zelden heb ik zulke directe, diep beleefde en 

                                                                                                                              Uitdagende woorden gelezen. Ze zijn geboren

                                                                                                                              uit de pijn en de vreugde

Kübler-Ross, Elisabeth  

Woorden die sterken en troosten                                                 In eerlijke en rechtstreekse bewoordingen

                                                                                                                              spreekt EKR over de vragen waar iedereen

                                                                                                                              mee te maken krijgt. Waarop moet je attent

                                                                                                                              zijn wanneer je met stervenden samen bent?

                                                                                                                              Hoe ga je zelf om met het verlies van een

                                                                                                                              naaste? Zij maakt duidelijk dat wij eerst de                                                                                                                    angst voor de dood en het sterven moeten                                                                                                                  verliezen voordat wij werkelijk vrij kunnen                                                                                                                      leven.

Levine, Stephen

Bewust leven, bewust sterven                                                         De dood dwingt ons, al is het soms pas op het

                                                                                                                              allerlaatst, om de totaliteit van het leven te                                                                                               ervaren. De ontroerende getuigenissen en 

                                                                                                                              praktische oefeningen in dit boek laten zien

                                                                                                                              dat bewust sterven mogelijk is en zin krijgt                                                                                                   door bewust te leven.

Toolen, van der Afke

Laatste huis                                                                                                   Dit boek gaat over de lotgevallen van de                                                                                                                           bewoners van het hospice, die zich allemaal                                                                                                                       op hun eigen manier door hun laatste dagen                                                                                                                 heen slaan; helemaal helder of in een wolk

                                                                                                                              van medicijnen, vol grapjes of boos op                                                                                                                                                 iedereen of eigenlijk alleen maar heel bang.

Tromp-Klaren, Eveline

Handreikingen                                                                                            Ruim 10 jaar werken met mensen met kanker

                                                                                                                              heeft het besef gegeven, dat het hebben van                                                                                                                deze ziekte een enorme invloed heeft op het                                                                                                                          dagelijks leven en op het algeheel wel-                                                                                                                                                bevinden. Teksten geschreven met de wens                                                                                                                  om te bemoedigen. Gaandeweg werd duide-

                                                                                                                              lijk, dat de besproken onderwerpen lang niet

                                                                                                                              alleen gelden voor de mens met kanker, maar                                                                                                                               dat het thema’s zijn, waar wij allen geregeld                                                                                                                          mee te maken hebben of mee worstelen.

                                    

Tromp, Eveline

En wat nu?                                                                                                      Als je hebt gehoord dat je niet meer beter

                                                                                                                              wordt. Hoe geef je kwaliteit, inhoud en                                                                                                                                                betekenis aan de tijd die je nog hebt?

                                                                        

Editie Zwolle

Afscheidswijzer                                                                                          Van taboe naar tijdige oriëntatie.

                                                                                                                              

Keirse, Manu

Vingerafdruk van verdriet                                                                   Dit boekje is  een kostbaar geschenk voor een

                                                                                                                              ander of voor jezelf. Het is een boekje dat je

                                                                                                                              zou moeten geven aan iedereen die een kind,

                                                                                                                              een broer of een zus, de partner, een ouder, 

                                                                                                                              een vriend of een droom verliest.

                                                                                                                              

Levine, Stephen

Ontmoetingen op de grens                                                                 Iedereen krijgt te maken met ziekte,                                                                                                                                    ouderdom en dood.  Pas dan blijkt                                                                                                                                     vaak hoe slecht we daarop zijn voorbereid.

                                                                                                                              De schrijver voerde jarenlang gesprekken met

                                                                                                                              terminale patiënten, stervenden en hun

                                                                                                                              familie en begeleiders.

Schouten, Edith

Maar ik leef nog                                                                                          Maar ik leef nog is een bijzonder boek over 

                                                                                                                              de overlevingsstrijd die begint als een gelief-

                                                                                                                              de wegvalt. Met herkenbare stuatiebeschrij-

                                                                                                                              vingen en pastorale beschouwingen die de 

                                                                                                                              weg wijzen naar echte troost.

Schlessel Harphan, Wendy

Hoe vertel ik het mijn kinderen?                                                    Hoe vertel ik 't mijn kinderen? Alle gevoelens                                                                                                               van angst, onzekerheid en schuld die                                                                                                                                         kinderen kunnen ervaren als hun vader of                                                                                                                       moeder ernstig ziek is, worden in dit                                                                                                                                    bijzondere boekje op begrijpelijke wijze                                                                                                                               behandeld.

Martinson, Linda

Poëzie van de pijn                                                                                     Dit boek is een wandeling door de fasen van

                                                                                                                              de chronische pijn die ik zo goed heb leren 

                                                                                                                              kennen: frustratie, angst, boosheid,                                                                                                                                    depressie, erkenning, aanvaarding en hoop.

Monda Heshusius ism KWF

Woorden van troost                                                                                Afscheid nemen van een dierbare. Je wilt

                                                                                                                              iemand bezoeken, moed inspreken, troosten.

                                                                                                                              Maar hoe vind je de juiste woorden. Je praat

                                                                                                                              over het weer, de televisie, de behandeling.

                                                                                                                              Maar niet zo gemakkelijk over het afscheid,                                                                                                                   de reis naar het grote onbekende.

Moody, Raymond

Een blik in de eeuwigheid                                                                   De schrijver is dé autoriteit op het gebied

                                                                                                                              van bijna-doodervaringen. Dit bijzondere

                                                                                                                              boek is een bron van troost voor nabestaan-

                                                                                                                              den en het bewijs van onze spirituele ver-

                                                                                                                              bondenheid.                                          

Weggemans, Minke

Broederziel alleen?                                                                                 Rouw- en verlies/ broer

Viorst, Judith

Noodzakelijk verlies                                                                                In dit baanbrekende boek behandelt zij een

                                                                                                                              van de moeilijkste en gevoeligste                                                                                                                                          onderwerpen in het leven van ieder mens:                                                                                                                  verlies. Het verlies van onze jeugd, idealen en                                                                                                                               illusies, afhankelijkheid en irreële verwach-                                                                                                                  tingen, en vooral: het verlies van de mensen                                                                                                                               die we liefhebben.

Voorhoeve, Bert

Verhalen en sprookjes op de grens van de dood                  Deze bundel met verhalen en sprookjes uit de                                                                                                                               wereldliteratuur is samengesteld om te                                                                                                                           gebruiken bij stervensbegeleiding en                                                                                                                                  rouwverwerking. De opgenomen                                                                                                                                            verhalen en oude sprookjes hebben een                                                                                                                    romantisch-religieus wereldbeeld en                                                                                                                                 stammen veelal uit de christelijke traditie                                                                                                                     waarin engelen, de Heilige Moeder en de                                                                                                                        Heer figureren. Ook de beeldtaal is                                                                                                                                       traditioneel. Een kunstzinnig therapeute                                                                                                                     vertelt genuanceerd over haar ervaringen                                                                                                                      met het werken met deze verhalen in een                                                                                                                verpleeghuis. Ook is een literatuurlijst over                                                                                                                   het onderwerp opgenomen.

Wagenaar, Dr. D.J.Th

Slecht nieuws                                                                                              In dit boek legt de auteur nadruk op een 

                                                                                                                              persoonlijke benadering; op factoren die

                                                                                                                              vanzelfsprekend zijn maar het vaak niet zijn.

                                                                                                                              Het initiële contact, de handdruk, de                                                                                                                                  glimlach, het oogcontact, stilte, tijd nemen                                                                                                               voor de patiënt, de wijze van vragen stellen,

                                                                                                                              de wijze waarop de mededeling wordt                                                                                                                                                 gebracht etc.

Zegger, José

Als een diamand                                                                                        Gedichten.                            

Zegger, José

Gedichten: als een diamand, deel 2                                             Gedichten.Ik werd ernstig ziek, voor een                                                                                                                          tweede keer. Veel dingen vielen weg, het ging                                                                                                                            niet meer. Nu maak ik gedichten, met veel                                                                                                                      plezier.

                  

Rouw- en verlies Jongeren/kinderen

Baseler, Marja

Over leven en dood                                                                                 Dit boek is speciaal voor jongeren ge-

                                                                                    schreven en het kan jou helpen bij het

                                                                                    afscheid en het loslaten van degene van 

                                                                                    wie je veel houdt. Vol praktische aan-

                                                                                    wijzingen om zo goed mogelijk door een

                                                                                    moeilijke periode heen te komen.

Breebaart, Piet en Joerie

Als je dood bent, word je dan nooit meer beter?      Een ontroerend verhaal van Piet en zijn

                                                                                    vijfjarige zoon Joerie, naar aanleiding van

                                                                                    het plotselinge overlijden van Joerie’s

                                                                                    tweejarige broertje Remi.

Deenen van, Michiel & Judith de Boer   

Te klein voor groot verdriet                                                               De papa van Jeroen is doodgegaan. 7-10 jaar

                                                                                                                              Een pleidooi voor opvoeding in verlies- en                                                                               verdrietverwerking in het onderwijs.

Keirse, Manu

‘Kinderen helpen bij verlies’                                                             Voor kinderen, tieners en adolescenten.

                                                                                                                              Zie hoofdstuk 6.  Het fataal ziek worden van

                                                                                                                              een ouder is voor kinderen een zeer 

                                                                                                                              stresserende ervaring. Het levensbedrei-

                                                                                                                              gende karakter van de aandoening maakt dat                                                                                                              de energie en aandacht in het gezin naar dit                                                                                                               gebeuren gaat. Pag 129 t/m 139

                                                                                                                              

Bos, Tamara & Annemarie van Haeringen

‘Papa, hoor je me?’                                                                                  Papa, weet je nog dat je me uitlegde wat er in je                                                                                                                          lijf gebeurde? Je vertelde over gemene                                                                                                                                        soldaatjes. Soldaatjes die alles kapotmaakten. 
                                                                                                                              De dokter gaf je een medicijn dat tegen de                                                                                                                   soldaatjes ging vechten. Het duurde even, en                                                                                                                          toen won het medicijn. Voor altijd. Dachten we. 
                                                                                                                              Je voelde je weer beter. Maar er was nog één                                                                                                                              soldaatje. Dat had zich heel goed verstopt. 

                                                                                                                              Polle praat tegen zijn vader. Hij beschrijft hoe                                                                                                                                stil het is in huis. Dat zijn moeder een beetje                                                                                                                               moet huilen en dat zijn broer Dajo alleen op zijn                                                                                                                            kamer zit. Polle vertelt over hoe zijn vader ziek                                                                                                                            werd.

Breebaart, Piet en Joeri

Als je dood bent, word je dan nooit…                                          Ik heb dit boek gebruikt om mijn dochter ( 5)                                                                                                                  uit te leggen dat oma niet meer beter ging                                                                                                                worden. Ze wist wel dat oma ziek was, maar                                                                                                                  niet wat de afloop zou zijn. Dit boek heeft de                                                                                                                 opstap naar het vertellen dat oma zou gaan                                                                                                                  sterven iets kleiner gemaakt, ze legde zelf de                                                                                                                link met oma.
                                                                                                                              Ze heeft het boek vaak gelezen en volgens mij                                                                                                              helpt het om uit te leggen wat er allemaal                                                                                                                 gebeuren gaat, als iemand dood gaat. Wel                                                                                                                     heb ik even moeten uitleggen dat niet mollen                                                                                                              het gat graven, maar mensen met een                                                                                                                                                 machine en dat mensen niet bij in het gat                                                                                                                       gaan zitten, zoals de dieren in het bos wel                                                                                                               gaan doen.

Kwaadsteniet, de Agaath  (2 ex)

Soms moet je even huilen                                                                   Dit boekje is bestemd voor kinderen.

                                                                                                                              Lars uit de klas gaat dood. 7-8 jaar.

Molen, van der, Larissa

Gekleurde tranen                                                                                     Creatief handboek als vorm van rouw-

                                                                                                                              verwerking bij een(naderend)verlies .

                                                                                                                              Voor kinderen, jongeren, volwassenen of

                                                                                                                              mensen met een verstandelijke beperking

                                                                                                                              en/of een vorm van autisme.

                                                                                          

Monuta i.s.m met Leoniek van der Maarel

Omgaan met kinderen en verlies                                                    Praktische handleiding voor ouders met

                                                                                                                              voorbeelden uit de praktijk van rouw-

                                                                                                                              therapeute Leoniek.

Websites over kanker:

www.kankerspoken.nl:                                                                                          Informatie voor en over kinderen die met

                                                                                                                              kanker te maken krijgen, met mogelijkheid

                                                                                                                              tot chatten. Voor kinderen en jongeren.

                  

  www.mammaisziek.nl:                                                                       Voor moeders en vaders met kanker.

                                                                                                                              Voor de leeftijdscategorie peuters/kleuters                                                                                                                        (3-5 jr)

www.jongerenenrouw.nl                                                                    Voor jongeren vanaf 12 jaar

www.kwfkankerbestrijding.nl:                                                        Informatieve site.

                                                                                                                              O.a. de brochure ‘Kanker…en hoe moet het

                                                                                                                              nu met mijn kinderen?’

DVD’s:

De volgende DVD’s  zijn te bestellen viawww.kankerspoken.nl

  • ‘Een vader of moeder met kanker’, een voorlichtingsfilm voor ouders en hulpverleners.

                  

  • ‘Verdriet door je hoofd’, deze film geeft een kijkje in de wereld van kinderen (6-16 jaar)

die een vader of moeder met kanker hebben. De ouders worden nog behandeld, zijn

ernstig ziek of alweer aan de beterende hand.

  • ‘Kun je ooit nog gelukkig zijn?’: vervolg op de documentaire ‘Verdriet door je hoofd’. 

De kinderen uit ‘Verdriet door je hoofd’ kijken zes jaar later terug. Sommige ouders zijn overleden, sommigen zijn klaar met de behandeling, anderen zijn opnieuw ziek. 

  • ‘Storm’, een dvd voor kinderen van 6-9 jaar. Kinderen vertellen over hun papa en mama die kanker heeft. 
  • ‘De praatstoel,  een dvd voor kinderen van 9-12 jaar. Zij vertellen over hun ouder die kanker heeft. 
  • ‘Halte kanker’, een aantal kinderen (13-19 jaar) vertelt over hun leven met een ouder die kanker heeft.

  

Relatie, seksualiteit, intimiteit

Contactgroep Stamceltransplantaties (2 ex)

Samen vol in de wind, over leven in een periode                

als naaste van een kankerpatiënt.                                                  Dit boek stelt de naasten van ernstig zieken

                                                                                                                              centraal. Zij geven uitdrukking aan vragen als:

                                                                                                                              hoe houd ik mezelf op de been, hoe overleeft                                                                                                                mijn relatie dit, hoe communiceren we hier-

                                                                                                                              over als gezin, hoe blijf ik aan het werk? En 

                                                                                                                              waar dokters niet altijd vrijelijk over spreken:

                                                                                                                              seksualiteit en intimiteit.

                                                                                                                              

Kind, Gerard en Wiepke v Coevorden

Tot hier zijn wij gekomen                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wiepke krijgt borstkanker en later                                                                                                                                    uitzaaiingen in de botten. Ze wordt niet

                                                                                                                              meer beter.  

Nederlands Kanker Instituut-AVL (2 ex)

80 vragen over kanker en seksualiteit                                         Door kanker en de behandeling ervan kunnen

                                                                                                                              seksuele problemen ontstaan, bijvoorbeeld 

                                                                                                                              doordat er veranderingen zijn a/d geslachts-

                                                                                                                              organen, maar ook door vermoeidheid, pijn

                                                                                                                              of een negatief beeld van het eigen lichaam                                                                                                                  of dat van de partner.

Nijhuis, Lucy   (2x)

Opnieuw aanraken na kankertherapie                                        Aanraken na kankertherapie

Schultz, W. Willibrord & Harry van de Wiel

Lief en leed                                                                                                   Vragen en problemen op

                                                                                                                              Seksueel gebied.

Vermoeidheid

Hendriks, Maria

Een lichaam van lood (5 ex)                                                                 Wat is vermoeidheid na kanker?

                                                                                                                              Wat kan ik er tegen doen?

                                                                                                                              Op dit moment wordt elke ex-kanker-

                                                                                                                              patient met zachte of stevige hand het

                                                                                                                              arbeidsproces weer ingeloodst.

Hendriks, Maria

Werken na kanker

(zie ook rubriek Diversen)                                                                               Terugkeer naar het werk is niet altijd                                                                                                                                  makkelijk; het herstel stagneert door ver-

                                                                                                                              moeidheid, lichamelijke problemen en                 

                                                                                                                              verwerkingsperikelen. Dit boek gaat over                                                                                                                        wat nodig is om na kanker het werk weer op

                                                                                                                              te pakken, met concrete tips en voorbeelden.

                                                                                                                              Het is een steun in de rug voor kankerpatiën-                                                                                                                ten die willen werken, zowel werknemers als                                                                                                                              zelfstandigen.                     

Stichting September

Zorgboek vermoeidheid en kanker                                               Een goede zelfzorg blijkt één van de

(Zie ook rubriek Diversen)                                                                               sleutels om vermoeidheid aan te pakken.

                                                                                                                              Cognitieve gedragstherapie bij langdurige

                                                                                                                              Vermoeidheid? Bloedarmoede? .  In dit boek                                                                                                                 worden vele vragen beantwoord. (Dit boek is                                                                                                                            om in te zien. U kunt het aanvragen bij uw                                                                                                                       zorgverzekeraar).

Staals, Anne-Christine

Spiritualiteit werkt bij vermoeidheid                                        Langdurige vermoeidheid beperkt je                                                                                                                                   mogelijkheden. Dit kan frustratie, boosheid,

                                                                                                                              angst en stress oproepen. Deze begrijpelijke

                                                                                                                              emoties versterken je klachten. Hoe                                                                                                                                   doorbreek je die negatieve spiraal?

Creatieve expressie

Harmsen, Marian

Mijn mandala’s                                                                                           Creatieve expressie

Stichting Kanker in beeld  (2 ex)

Verwerking door creatieve expressie                                         Creatieve expressie blijkt een goede wijze om

                                                                                                                              intense emoties en gedachten op een andere                                                                                                                                manier te uiten en te verwerken. Veel (ex-)

                                                                                                                              kankerpatiënten en hun naasten hebben hier

                                                                                                                              al baat bij gehad.

Warmars, Nel/Kitty Zwart/Els Mes

Kanker in beeld, verwerking door 

creatieve expressie                                                                                 Kanker kan mensen ertoe aanzetten hun                                                                                                                         angsten, onzekerheden en emoties op een 

                                                                                                                              creatieve manier vorm te geven. Velen blijken

                                                                                                                              hun ziekte daardoor beter aan te kunnen en 

                                                                                                                              nieuwe levensenergie te krijgen.                                

                  

Diversen

Apperlo, Martin

Samenwerken bij kanker                                                                      Dit boek presenteert een  projectmatige

                                                                                                                              aanpak om de gevolgen van kanker het

                                                                                                                              hoofd te bieden. Wanneer je door kanker

                                                                                                                              binnen je relatie, gezin of sociale netwerk                                                                                                                       uit balans raakt, kun je dit samenwerkings-

                                                                                                                              project met elkaar doen. ‘Samen’ omdat de

                                                                                                                              ziekte niet alleen de patient treft. ‘Werken’

                                                                                                                              omdat alle betrokkenen zich inzetten om de 

                                                                                                                              praktische en emotionele gevolgen zo goed

                                                                                                                              mogelijk te hanteren.                      

Contactgroep Stamceltransplantaties (2 ex)

Samen vol in de wind, over leven in een periode                

als naaste van een kankerpatiënt.                                                  Dit boek stelt de naasten van ernstig zieken

                                                                                                                              (stamceltransplantatie) centraal. Zij geven                                                                                                                    uitdrukking aan vragen als: hoe houd ik                                                                                                                     mezelf op de been, hoe overleeft                                                                                                                                            mijn relatie dit, hoe communiceren we hier-

                                                                                                                              over als gezin, hoe blijf ik aan het werk?

                                                                                                                              Pag 71 t/m 81: Kinderen met zieke ouders.

Contactgroep Stamceltransplantaties,

 jubileumboek contactgroep (3 ex)

Over geven   Over leven                                                                        Jubileumboek. De SCT is gericht op de 

                                                                                                                              patiëntengroep die als behandeling een

                                                                                                                              stamceltransplantatie heeft gehad en daar

                                                                                                                              de fysieke- en psychosociale gevolgen van

                                                                                                                              ondervindt.

Goed verzorgd, beter gevoel

Uiterlijke verzorging bij kanker                                                        Uiterlijke verzorging bij kanker

Gijssen, B.

Herstel en Balans                                                                                       Herstel en Balans

Hendriks, Maria

Werken na kanker

(zie ook rubriek Vermoeidheid)                                                                      Terugkeer naar het werk is niet altijd                                                                                                                                  makkelijk; het herstel stagneert door ver-

                                                                                                                              moeidheid, lichamelijke problemen en                 

                                                                                                                              verwerkingsperikelen. Dit boek gaat over                                                                                                                        wat nodig is om na kanker het werk weer op

                                                                                                                              te pakken, met concrete tips en voorbeelden.

                                                                                                                              Het is een steun in de rug voor kankerpatiën-                                                                                                                ten die willen werken, zowel werknemers als                                                                                                                              zelfstandigen.                                                         

Immerc b.v.

Een tumor: wat kunnen hormonen hier aan doen?            Over behandeling met hormonen.

                                                                                                                              Wat zijn hormonen?/Borstkanker

Immerc b.v.

Opereren op weg naar genezing                                                      De oncologisch chirurg geeft inzicht in de                                                                                                                         route die een patient aflegt als hij geopereerd

                                                                                                                              moet worden.

Immerc b.v. (2 ex)

Altijd pijn: wat is hier aan te doen?                                               Alles over de behandeling van zenuwpijn of

                                                                                                                              pijn door weefselschade/Pijnbestrijding.

Immerc

Bestraling: wat betekent dat voor mij?                                       Geschreven voor patiënten die voor het eerst

                                                                                                                              met radiotherapie in aanraking komen.

Kleine, Dineke & Carin van Doremalen (3 ex.)

Leven met een gouden randje 

(kracht en kleur bij kanker)                                       11 vrouwen in woord en beeld                                                                                         geportretteerd.Ondanks pijn,                                                                                           vermoeidheid, gevoelens van verdriet en                                                                                  wanhoop vertellen zij over de kracht in                                                                          zichzelf. Ze geven praktische ‘gouden’tips                                                                             hoe zij weer grip kregen op hun leven.

Nederlands Kanker Instituut- AvL (2 ex)

 101 vragen over cystostatica                                                            Dit boekje is bedoeld als algemene vraagbaak

                                                                                                                              voor patiënten die behandeld worden met 

                                                                                                                              chemotherapie/cytostatica en voor hun 

                                                                                                                              familieleden.

Nederlands Kanker Instituut-AVL (2 ex)

80 vragen over kanker en seksualiteit                                         Door kanker en de behandeling ervan kunnen

                                                                                                                              seksuele problemen ontstaan, bijvoorbeeld 

                                                                                                                              doordat er veranderingen zijn a/d geslachts-

                                                                                                                              organen, maar ook door vermoeidheid, pijn

                                                                                                                              of een negatief beeld van het eigen lichaam                                                                                                                  of dat van de partner.

Nederlands Kanker Instituut- AVL             

Vervroegd in de overgang                                                                   Vervroegd in de overgang door behandeling

(Zie ook rubriek Borstkanker)                                                       tegen kanker. Er wordt u aangeraden om u 

                                                                                                                              voorafgaand aan de kankerbehandeling goed

                                                                                                                              over de menopauze te (laten) informeren,                                                                                                                       omdat dit mogelijk van belang kan zijn bij de

                                                                                                                              keuzes die u gevraagd wordt te maken.  In dit

                                                                                                                              boekje is veel informatie opgenomen over                                                                                                                      borstkanker. Met nadruk willen wij zeggen                                                                                                                 dat de informatie die wij aanreiken ook                                                                                                                            bedoeld is voor jonge vrouwen die met een                                                                                                                    andere vorm van kanker geconfronteerd                                                                                                                          worden.

Nederlands Lymfoedeem Netwerk

Onder de indruk van jou                                                                       Patiënten met lip- of lymfoedeem dienen                                                                                 voor hun aandoening veelal een                                                                                              therapeutische elastische kous (TEK) te                                                                                    dragen. Het dragen van dit soort                                                                                      compressie is iets wat de patiënt vaak                                                                                niet durft te laten zien waardoor de                                                                                           buitenwereld het nauwelijks kent. Het                                                                          fotoboek wil dit taboe doorbreken en                                                                            laten zien dat je ook met lymf- of                                                                                                lipoedeem gezien mag worden. Het laat                                                                                zien dat de focus niet op de kous ligt,                                                                            maar op de prachtige mens achter de                                                                            aandoening. Het geeft patiënten de kans                                                                           zich mooi te voelen. + 28 foto’s

                  

Porter Novelli, Bennis

Elke dag tijdwinst                                                                                      Leven metChemotherapie(zie ook rubriek                                                                                                                     Persoonlijke verhalen)

Stichting goed verzorgd beter gevoel

Huid/haar/hand/voet/mond/

borstprotheses/styling                                                                          Uiterlijke verzorging.  Goed verzorgd, 

                                                                                                                              beter  gevoel

Ploeg, van der Greet

Handboek beter het ziekenhuis in                                                 Voorbereiding verblijf v/e ziekenhopname

                  

Mochel, Henk

Kanker, zit dat zo!                                                                                      Dit boekje bestaat uit tien hoofdstukken.

                                                                                                                              De titels slaan op verkeerde indrukken die                                                                                                                     mensen kunnen hebben over een bepaald                                                                                                                        onderwerp, zoals ‘Het zit in de familie…’ . Je                                                                                                                  kunt tegenwoordig niets meer eten.’ Je krijgt                                                                                                                overal kanker van.’ De bedoeling van dit                                                                                                                               boekje is om over kanker te praten, in                                                                                                                                gewone taal. Maar wel met wetenschappers                                                                                                                             die de ontwikkelingen op de voet volgen.

Hendriks, Maria

Werken na kanker                                                                                     Werken na kanker                                                                  

Krijnen, Rietje (2 ex)

Het darmkanker Logboek                                                                     Dit boek bestaat uit twee delen. Het tweede

                                                                                                                              deel gaat over de dikke darm en de endel-

                                                                                                                              darm, het ontstaan van darmkanker en het

                                                                                                                              bevolkingsonderzoek darmkanker. In het

                                                                                                                              eerste deel, het logboek, wordt aan de hand                                                                                                                 van routeplanners uitgelegd welke behande-

                                                                                                                              lingen je doorloopt en welke keuzes er zijn.

                                                                                                                              Zo houdt je als patient de regie over je ziekte.

KWF Kankerbestrijding 

Allochtonen en kanker                                                                          Allochtonen en kanker

KWF Allochtonen en kanker

Sociaal-culturele en epidemiologische aspecten                De communicatie tussen zorgverleners en                                                                                                                      allochtone patiënten laat vaak te wensen                                                                                                                               over. Er bestaat onvoldoende inzicht in de                                                                                                                      wijze waarop allochtonen kanker beleven.

                                                                                                                              Juist bij de zorg voor kanker is het daarom

                                                                                                                              belangrijk om elkaar goed te begrijpen.

                                    

Mukherjee Siddharta

De keizer aller ziektes                                                                            Een biografie van kanker. Mukherjee is                                                                                                                                                oncoloog , onderzoeker en auteur. Hij onder-

                                                                                                                              zoekt kanker met de precisie van een                                                                                                                                  celbioloog. Een helder en inzichtelijk relaas

                                                                                                                              van een ziekte waar mensen al meer dan                                                                                                                         vijfduizend jaar mee leven en sterven.

Stap, van der Sophie

Een blauwe vlinder zegt gedag                                                         In Een blauwe vlinder zegt gedag geeft Sophie                                                                                                                             van der Stap antwoord op de vraag waarmee ze                                                                                                               in haar debuutroman Meisje met negen pruiken                                                                                                                          eindigde: wat te doen als je je leven hebt                                                                                                                      teruggekregen? Na te zijn verdwaald in een                                                                                                                doolhof van dood, liefde en avontuur probeert                                                                                                                             dit dappere meisje haar leven weer op te                                                                                                                               pakken. Na haar ziekte maakt ze een wereldreis                                                                                                                         en dan beseft ze welke bestemming het                                                                                                                                 belangrijkst voor haar is: haar thuis.

Spijker, van H.G./B.A.W. Rozendal   (2 ex)

Wil ik het wel weten?                                                                            DNA-onderzoek/risicodragers

Stichting Daniële

Toen ging mijn droomwens in vervulling                                   Doel om hartewensen van jonge mensen                                                                                                                         tussen de 18-30 jaar, die kanker hebben                                                                                                                      en levensbedreigend ziek zijn, in vervulling

                                                                                                                              te laten gaan.    

Stichting September

Zorgboek Blaaskanker                                                                             “Doktersbezoekjes…ik was er altijd een beetje

                                                                                                                              bang voor, stel dat ik iets ernstigs had… Maar

                                                                                                                              toen het echt zover was en ik blaaskanker                                                                                                                       bleek te hebben werd ik juist heel rustig, 

                                                                                                                              misschien ook omdat de uroloog heel eerlijk

                                                                                                                              uitlegde wat ik kon verwachten. Pas later

                                                                                                                              kwamen de angst en onzekerheid. Hoe zwaar 

                                                                                                                              is de operatie? Wat zal er uitkomen? En 

                                                                                                                              natuurlijk: ‘blijft de kanker na de behandeling

                                                                                                                              echt weg?” .  In dit boek worden vele vragen                                                                                                                  beantwoord(Dit boek is om in te zien. U kunt                                                                                                                 het aanvragen bij uw zorgverzekeraar).

Stichting September

Zorgboek Borstkanker                                                                            “Borstkanker…het hamerde door mijn hoofd.

                                                                                                                              Ik werd koud, warm en opnieuw koud. Ik kon

                                                                                                                              niet reageren. Jan pakte mijn hand en kneep

                                                                                                                              erin, maar ik had niet de kracht om terug te

                                                                                                                              knijpen. De chirurg begon te herhalen wat hij

                                                                                                                              had gezegd. Na een paar zinnen onderbrak ik

                                                                                                                              hem met een gebaar: laat maar, ik heb het

                                                                                                                              gehoord…’ Dit boek geeft uitgebreide infor-

                                                                                                                              matie over de hele periode van behandeling,

                                                                                                                              herstel én verwerking.  In dit boek worden                                                                                                                      vele vragen beantwoord. (Dit boek is om in te                                                                                                                         zien. U kunt het aanvragen bij uw zorg-                                                                                                                                                 verzekeraar).

Stichting September

Zorgboek Darmkanker                                                                            “Ik herinner me van de eerste tijd niet veel                                                                                                                    meer. Je krijgt van alles te horen, de                                                                                                                                       behandelingen beginnen meteen… Het was

                                                                                                                              een soort roes. Pas later, na de laatste bestra-

                                                                                                                              lingen, kwam er veel los. Vooral die                                                                                                                                      ‘onmogelijke’ vragen: Waarom ik? En natuur-                                                                                                                               lijk: ga ik het redden?” In dit boek worden                                                                                                                        vele vragen beantwoord. (Dit boek is om in te                                                                                                               zien. U kunt het aanvragen bij uw zorg-                                                                                                                                                 verzekeraar).

Stichting September

Zorgboek Leukemie                                                                                 ‘De diagnose leukemie veranderde alles.                                                                                                                        Ineens kwam mijn leven in een stroomver-

                                                                                                                              snelling en bestonden mijn dagen uit onder-

                                                                                                                              zoek, behandelingen en gesprekken met 

                                                                                                                              artsen. Pas nu ik in remissie ben, begin ik te 

                                                                                                                              beseffen hoe intensief de afgelopen periode 

                                                                                                                              is geweest. Natuurlijk ben ik bang dat de 

                                                                                                                              ziekte terug zal komen en alles weer van 

                                                                                                                              voren af aan begint. Tegelijkertijd geniet ik                                                                                                                     meer dan ooit van ‘kleine dingen’, zoals het

                                                                                                                              voorlezen van mijn kleinzoon voor hij slapen                                                                                                                 gaat of een ochtendwandeling met de hond                                                                                                                            langs het strand…’ In dit boek worden vele                                                                                                                     vragen beantwoord. (Dit boek is om in te                                                                                                                         zien. U kunt het aanvragen bij uw                                                                                                                                           zorgverzekeraar).

Stichting September

Zorgboek Longkanker                                                                             “ In het begin krijg je zoveel slechts nieuws, 

                                                                                                                              dat je alle hoop verliest… Dat is een valkuil.

                                                                                                                              Je hebt hoop nodig want zonder hoop kleurt

                                                                                                                              alles inktzwart. Hoop wil zeggen: een opening

                                                                                                                              houden naar iets goeds… En ik kan nog steeds                                                                                                                                veel goeds doen. Ik kan mijn kleindochter hel-

                                                                                                                              pen met haar huiswerk wiskunde. Ik kan mijn                                                                                                               vrouw nog honderd keer zeggen dat ze de                                                                                                                                mooiste vrouw is die ik ooit zag… Ik kan nog

                                                                                                                              steeds glimlachen om het gestoei van onze

                                                                                                                              honden… Zo zijn er tientallen dingen… Er is 

                                                                                                                              hoop, altijd, overal, tot het laatste toe…”

                                                                                                                              In dit boek worden vele vragen                   beantwoord.                                                                                                                  (Dit boek is om in te zien. U kunt het aan-                                                                                                                 vragen bij uw zorgverzekeraar).

Stichting September

Zorgboek Prostaat kanker                                                                    De mededeling dat u prostaatkanker hebt, is

                                                                                                                              een grote schok. Zelfs als u een vorm hebt                                                                                                                       waaraan u waarschijnlijk niet zult overlijden,

                                                                                                                              zult u erg schrikken van het bericht. Door de                                                                                                                  diagnose komt alles in een ander daglicht te                                                                                                                     staan: wat vanzelfsprekend, vertrouwd en                                                                                                                      veilig was, is dat opeens niet meer.

                                                                                                                              In dit boek worden vele vragen                   beantwoord.                                                                                                                  (Dit boek is om in te zien. U kunt het aan-                                                                                                                 vragen bij uw zorgverzekeraar).

                                                      

Stichting September

Zorgboek vermoeidheid en kanker                                               Een goede zelfzorg blijkt één van de

(Zie ook rubriek Vermoeidheid)                                                                      sleutels om vermoeidheid aan te pakken.

                                                                                                                              Cognitieve gedragstherapie bij langdurige

                                                                                                                              vermoeidheid? Bloedarmoede? Uw energie

                                                                                                                              opbouwen tijdens en na een behandeling

                                                                                                                              voor kanker.  In dit boek worden vele vragen                                                                                                                  beantwoord. (Dit boek is om in te zien. U kunt                                                                                                                            het aanvragen bij uw zorgverzekeraar).

                                                      

Terlingen, Jeroen  (3 ex)

De erfenis van Thomas Hodgkin                                     Diagnose,  behandeling en 

                                                                                                                              gevolgen van lymfeklierkanker

Terlingen, Jeroen

De ene cel is de andere niet                                                              Persoonlijke ervaringen van patiënten en de                                                                                                                noodzaak en gevolgen van een

                                                                                                                              stamceltransplantatie.

VU Medisch Centrum                                                                             Chemotherapie, wat is dat?

                                                                                                                              Dvd, Ned/Arabisch, Turks

Wiel, van de Harry & Marianne Sperman

Leven met kanker                                                                                     Emotioneel/geestelijke en maatschap.

                                                                                                                              gevolgen van kanker.

Wielinga, Eize

Hoe overleef je de dokter?                                                                 In het woud van de gezondheidszorg kun je

                                                                                                                              als patient gemakkelijk verdwalen. Dit boek

                                                                                                                              biedt je een routeplanner.

Yesildeniz, Brigitte (2 ex)

Een lichaam is niet te genezen als….                                             Gedichten

Zorgboek ka

Zwinkels, Hanneke

Druk in mijn hoofd                                                                                    Gaat over de verschijnselen van zowel goed-

                                                                                                                              als kwaadaardige hersentumoren, zoals                                                                                                                          hoofdpijn of epilepsie, bewegings of loop-

                                                                                                                              stoornissen en intellectuele of gedrags-

                                                                                                                              stoornissen.